Fag på STX

Studieretningsfagene udgør sammen med dine valgfag og de obligatoriske fag dit studieretningsforløb

Samfunds-
videnskabelige fag

Har du spørgsmål? Kontakt os her:

Marianne Vestergaard

MARIANNE VESTERGAARD

Uddannelsesleder

87 34 80 16