Til censorer

Værd at vide som censor

På Viby Gymnasium begynder eksamen normalt kl. 8.00 og du bedes melde din ankomst i administrationen. Eksaminator vil møde dig på lærerværelset, hvor der er mulighed for en kop kaffe eller te. Du vil på forhånd have modtaget et censorbrev og din eksamensplan i din e-boks, ligesom vi oftest sender eksamensspørgsmål per mail. 

Alt efter tidspunkt for eksamensafholdelse er skolen vært ved formiddagskaffe/-te og rundstykker, frokost og/eller eftermiddagskaffe/-te.

Studieplaner og undervisningsbeskrivelser
Du bedes på forhånd orientere dig om studieplaner og undervisningsbeskrivelser, som findes i Lectio
•  Under Hovedmenuen vælges “Hold”
•  Vælg derefter “Fag” og “Holdbetegnelse”
•  Vælg “Studieplan” (i øverste linje over skemaet)
•  Vælg “Undervisningsbeskrivelse” på øverste linje.