Uddannelsens opbygning

En HF-eksamen indeholder følgende obligatoriske fag:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Naturvidenskab 
(Biologi C, Kemi C og Geografi C)
Kulturfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C)

Samt ét af følgende valgfag på C-niveau i 1hf:

Idræt(C) / Mediefag (C) / Billedkunst (C)

og ét af følgende valgfag i 2hf:

Idræt(B) / Matematik(B) / Samfundsfag(B) / Biologi(B) / Religion(B) / Kemi(B) / Tysk fortsætter(B)

Og én af følgende fagpakker i 2hf: Læs her

Husk at uanset hvilket valgfag og hvilken fagpakke du vælger, får du altid en adgangsgivende HF-eksamen. Hvilke videregående uddannelser en HF-eksamen giver adgang til, kan du læse her