Uddannelsens opbygning

En HF-eksamen indeholder følgende obligatoriske fag, som alle skal have:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Naturvidenskab 
(Biologi C, Kemi C og Geografi C)
Kulturfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C)

– samt et af følgende valgfag på C-niveau:

Idræt(C) / Mediefag (C) / Billedkunst (C)

Bogstavet efter faget angiver fagets faglige niveau.

Du kan læse mere om fagene her