Junior talent

Inspiration, udfordring og socialt samvær

Vi har stort fokus på at give særligt motiverede og talentfulde elever mulighed for at videreudvikle deres talent – til gavn for dem selv, men også til gavn for skolen og det omgivende samfund. Derfor tilbyder Viby Gymnasium en række interessante og talentudviklende tilbud. Herunder Junior Talent.

Viby Gymnasium er hjemsted for initiativet Junior Talent, som er et samarbejde mellem Viby Gymnasium og en lang række folkeskoler og grundskoler i Aarhus Syd.

En almindelig grundskoleklasse rummer elever med evner og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser, og formålet med initiativet er at give dem mulighed for nye, faglige udfordringer. 

Talentorienteret brobygning

Med Junior Talent vil vi inspirere og udfordre de mest engagerede og talentfulde grundskoleelever fagligt, udvikle og styrke deres akademiske potentiale samt forberede dem på valg af ungdomsuddannelse. 

Dermed tilbyder initiativet en anderledes, talentorienteret brobygning mellem grundskolen og gymnasiet, hvor eleverne kan udvikle deres interesser og talenter inden for både samfundsfaglige, humanistiske og naturvidenskabelige discipliner.

Læs mere om Junior Talent her

Se video om Junior Talent her: