Til forældre

Der melder sig mange spørgsmål, når et ungt menneske skal begynde på en ungdomsuddannelse. Vi tilbyder her information, som forhåbentligt kan være til hjælp i overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Hvad forventer vi af eleven?
På Viby Gymnasium forventer vi, at eleverne:

  • møder til tiden og deltager aktivt i undervisningen
  • betragter skolearbejdet som den vigtigste beskæftigelse under hele uddannelsesforløbet
  • betragter eventuelt fritidsarbejde som en bibeskæftigelse
  • læser lektier til alle fag
  • afleverer de skriftlige opgaver til tiden
  • dagligt orienterer sig i Lectio, på Teams og i Outlook
  • benytter sig af muligheden for hjælp i studieværkstedet, hvis der er behov
  • kontakter studievejleder eller uddannelsesleder i tilfælde af problemer, som påvirker skolearbejdet
  • deltager i introtur, ekskursioner og studieture
  • overholder skolens studie- og ordensregler.


Hvordan støtter jeg bedst gennem ungdomsuddannelsen?
Selvom den unge er godt på vej til at blive voksen, er støtten fra forældre stadig vigtig. Vis interesse for livet på skolen og tal med den unge om, hvad der rører sig fagligt og socialt. Sørg for, at der er plads til at til at læse lektier i fred og ro og at den unge har en studieplads i hjemmet, hvor der er plads til bøger, mapper og computer.

Vær opmærksom på, at eventuelt fritidsarbejde ikke tager for meget tid.

Se den flotte video fra dimissionen herunder: