Klædt på til fremtiden med STX

Med en studentereksamen fra Viby Gymnasium er du godt klædt på til din videregående uddannelse. Hos os bliver du tilbudt den viden og de studiekompetencer, der tilsammen udgør det helt nødvendige grundlag for din videre uddannelse.

Samtidig vil du opleve, at du på Viby Gymnasium kan vokse og udvikle dine personlige kompetencer. Kompetencer, som understøtter fagligheden – og styrker din identitet.

De første 3 måneder har du et grundforløb, hvor du vil blive introduceret til gymnasiets forskellige familier af fag: naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, kunstneriske og sproglige.

I slutningen af grundforløbet skal du vælge din studieretning. Du vil her også starte i en ny klasse sammen med kammerater, som har ønsket samme studieretning som dig. Resten af din tid på Viby Gymnasium vil denne klasse være din stamklasse.

 

En studieretning består af 2-3 fag på A-niveau. Disse studieretningsfag indgår i et særligt tæt samarbejde.

 

Langt de fleste af dine andre fag er de samme uanset, hvilken studieretning du har valgt. Det er obligatoriske fag som dansk, historie, engelsk, idræt, oldtidskundskab, religion m.fl.

 

Du vil også få mulighed for at vælge blandt en række valgfag. Nogle af disse fag skal du allerede vælge, når du søger om optagelse på skolen, andre vælger du i 3g.