Elevrådet

Elevernes eget forum

På Viby Gymnasium har vi et velfungerende elevråd, der indgår i en række udvalg under Samarbejdsudvalget, som f.eks. elevudvalget. Elevrådet repræsenteres af både STX og HF-klasser.

Hver måned mødes repræsentanterne til et elevrådsmøde, hvor ideer til forbedringer af gymnasiet og relevante emner diskuteres. Tonen er altid sober – og for at sikre, at alle klasser og elever høres, bliver elevrådsrepræsentanterne valgt af deres klassekammerater.

Elevrådet består af flere mindre udvalg, som f.eks. Kunstudvalget, der er grunden til, at gymnasiet har fået arbejdslokaler. Udvalget står også bag dekorationen i klasseværelserne og på gangene.

Hør mere om elevrådet i videoen herunder: