AGF-Viby gymnasium-Akademi

Dette uddannelsestilbud er for udvalgte AGF-spillere under AGF Talent. Under betegnelse ”AGF-Viby Gymnasium-Akademi” kan de unge, sideløbende med deres fodboldmæssige udvikling, opnå en kompetencegivende ungdomsuddannelse i form af en 2-årig HF-uddannelse (højere forberedelseseksamen).

I dette setup får eleverne:

  • En adgangsgivende HF
  • Et skræddersyet uddannelsesforløb
  • Unik mulighed for træning i dagtimerne fire gange om ugen
  • Tilknyttet resursepersoner i klub og skole
  • Fleksibilitet i forhold til sportsligt fravær

Viby Gymnasium har det fulde ansvar for, at HF-uddannelsen lever op til de formelle krav i love og bekendtgørelser. Som en følge heraf, skal elever på AGF-talent indskrives som HF-studerende på Viby Gymnasium. Det er en forudsætning, for at kunne optages, at en elev lever op til de formelle optagelseskrav. Se link: https://vibygym.dk/optagelse-paa-hf/

Samt at de forranggodkendelses ved ESAA. Se link til ESAA: https://esaa.dk/atlet/ansoegning-til-esaa/

Læs mere om HF-uddannelses fag og opbygning her: https://vibygym.dk/uddannelsens-opbygning/

Har du spørgsmål? Kontakt os her:

Morten Sjelborg-Sørensen

Morten Sjelborg-Sørensen

Uddannelsesleder

22 48 94 03