Samarbejds-
udvalget

Samarbejdet på skolen er beskrevet og struktureret af skolens øverste samarbejdsorgan, Samarbejdsudvalget, hvorunder vi har nedsat en række udvalg med beslutningskompetence over forskellige forhold på skolen.

Skolen har følgende underudvalg til Samarbejdsudvalget:

  • Pædagogiskudvalg
  • Arbejdsmiljøudvalg
  • Kunstudvalg
  • Elevudvalg

 

Se samarbejdsaftale