Regler og retningslinier

Vi møder hinanden med respekt og engagement. Samt tager medansvar for egen og andres læring.

Læs mere om lektiestrategi her!

Studie- og ordensregler
Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er med i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler hinanden og skolen med respekt. Det er en fælles opgave at fastholde en god skolekultur, der lægger op til almindelig tolerance og hensynsfuld adfærd, og hvor mobning, vold og chikane mod andre er uacceptabelt.

Kommunikation mellem elev og skole foregår i Outlook for individuel kommunikation og på Teams for klasse-, hold og fællesinformation. Alle skal dagligt logge på Teams og Outlook for at læse beskeder og anden vigtig information. Lectio bruges til skema, skriftlige opgaver, fravær, karaktergivning m.m.
Download skolens Studie-og ordensregler

Rejser
Ekskursioner og studieture er en væsentlig del af din uddannelse på Viby Gymnasium. For at sikre alle en lærerig og positiv oplevelse har vi vedtaget nogle rejseregler.

Fester
Viby Gymnasium er mere end et fagligt undervisningssted. Det er også et forum for almen dannelse, venskaber og fritid. Fester og caféer er en vigtig del af vores gode sociale liv – og vi lægger vægt på, at du som elev er med til at skabe en god festkultur.

Rygning
Viby Gymnasium er røgfrit. Det gælder også e-cigaretter og snus.

Snyd
Som elev skal du naturligvis selv udarbejde dine opgaver – og dine lærere forklarer grundigt, hvor grænsen for snyd går. Du snyder først og fremmest dig selv, da du ikke lærer noget, men snyd er også et alvorligt tillidsbrud i forhold til lærere og skole. Derfor kan snyd til eksamen betyde, at du ikke bliver student. Læs i skolens studie- og ordensregler om snyd.

Mobning
Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb. Viby Gymnasium bekæmper enhver form for mobning og har udarbejdet en mobbepolitik.

Sanktioner
Overholder du ikke skolens forskellige regelsæt, vil du først få en advarsel med en forklaring om, hvorfor din adfærd er uhensigtsmæssig. Vedholdende overtrædelser kan medføre anden advarsel, udelukkelse fra deltagelse i visse arrangementer eller udelukkelse fra brug af bestemt udstyr. Du kan også blive midlertidig eller permanent bortvist fra skolen, få frataget din SU eller blive henvist til at aflægge prøve i alle fag i det pågældende år.