Regler og retningslinier

Vi møder hinanden med respekt og engagement. Samt tager medansvar for egen og andres læring.

 

Studie- og ordensregler
Elever og ansatte på Viby Gymnasium er hensynsfulde og ansvarlige mennesker, der er med i et fællesskab, som alle har medindflydelse på og ansvar for. Vi behandler hinanden og skolen med respekt. Det er en fælles opgave at fastholde en god skolekultur, der lægger op til almindelig tolerance og hensynsfuld adfærd, og hvor mobning, vold og chikane mod andre er uacceptabelt.

Kommunikation mellem elev og skole foregår i Outlook for individuel kommunikation og på Teams for klasse-, hold og fællesinformation. Alle skal dagligt logge på Teams og Outlook for at læse beskeder og anden vigtig information. Lectio bruges til skema, skriftlige opgaver, fravær, karaktergivning m.m.
Download skolens Studie-og ordensregler

ExamCookie
For at sikre et retfærdigt og ligeværdigt bedømmelsesgrundlag ved eksamener på Viby Gymnasium, har vi ligesom en række andre gymnasier i landet, indgået et samarbejde med firmaet ExamCookie.

ExamCookie er et simpelt program, der monitorerer elevers computeraktivitet under en eksamen for at sikre, at eksamen foregår efter gældende regler. Programmet vil vise, hvis eleven anvender ikke-tilladte hjælpemidler under en eksamen. ExamCookie registrerer al aktivitet på computeren, dvs. aktive URL-adresser, processorer, clipboard, og tager skærmdumps ved større skærmændringer. 

Programmet virker kun når eleven er logget ind i programmet, og en prøve/eksamen er i gang.

Samarbejdet indebærer, at ExamCookie stiller deres eksamensservice til rådighed, herunder at Viby Gymnasiums elever skal downloade ExamCookie programmet på deres computer.

Skolens eksamensansvarlige har fuldt overblik over den aktivitet, der foregår på elevernes computere. Efter en eksamen sorterer programmet automatisk elevernes data, og det viser enhver kommunikation med omverdenen eller brug af ikke-tilladte hjælpemidler.

Viby Gymnasium er den dataansvarlige institution, men har du mere tekniske spørgsmål til programmet, kan de rettes til databehandleren ExamCookie. Læs mere her: FAQ for Examcookie – Læs de mest hyppige spørgsmål her

Læs desuden:
Vejledning_til_Examcookie.pdf
Saadan_behandler_vi_persondata_om_dig_ExamCookie.pdf

Rejser
Ekskursioner og studieture er en væsentlig del af din uddannelse på Viby Gymnasium. For at sikre alle en lærerig og positiv oplevelse har vi vedtaget nogle rejseregler.

Fester
Viby Gymnasium er mere end et fagligt undervisningssted. Det er også et forum for almen dannelse, venskaber og fritid. Fester og caféer er en vigtig del af vores gode sociale liv – og vi lægger vægt på, at du som elev er med til at skabe en god festkultur.

Download skolens Festkulturpolitik

Download Vores valg – alkoholprojekt med Aarhus Universitet

Mobning
Mobning er ikke en konflikt, men et overgreb. Viby Gymnasium bekæmper enhver form for mobning og har udarbejdet en mobbepolitik.

Sanktioner
Overholder du ikke skolens forskellige regelsæt, vil du først få en advarsel med en forklaring om, hvorfor din adfærd er uhensigtsmæssig. Vedholdende overtrædelser kan medføre anden advarsel, udelukkelse fra deltagelse i visse arrangementer eller udelukkelse fra brug af bestemt udstyr. Du kan også blive midlertidig eller permanent bortvist fra skolen, få frataget din SU eller blive henvist til at aflægge prøve i alle fag i det pågældende år.

Lektiestrategi
Læs mere om lektiestrategi her.