Samfunds-
videnskabelige studieretninger

Uanset hvor man ser hen i verden, har mennesker organiseret sig i fællesskaber eller samfund.

Der kan være stor forskel på, hvordan man har indrettet sit samfund, og på hvordan samfundene fungerer, men alle samfund kan analyseres og beskrives.

Man kan også analysere og beskrive, hvordan grupper af samfund fungerer sammen. Samfundsvidenskab beskæftiger sig med sådanne analyser og beskrivelser.

I en moderne foranderlig verden bliver den viden og indsigt, man kan opnå gennem samfundsvidenskaben derfor afgørende for at kunne forstå og dermed begå sig i verden.

Som det eneste sted i landet tilbyder Viby Gymnasium en ny STX samfundsvidenskabelig studieretning: Det digitale samfund

I linket til Adgangskortet på UddannelsesGuiden herunder kan du finde oplysninger om de uddannelser, som de forskellige studieretninger giver adgang til. 

Adgangskortet på Uddannelsesguiden