Ny elev på Viby

Velkomstbrev nye elever

Velkomstbreve til nye elever fremsendes i elevens e-Boks i starten sommerferien.

Bemærk

Viby Gymnasium benytter digital post – det vil sige, at breve fra skolen vil blive sendt til din e-Boks. Har du ikke sådan en endnu, skal du oprette den.

Når du søger ind på Optagelse.dk er det vigtigt, at dine forældre indtaster deres CPR numre, da de ellers ikke vil modtage en kopi af information til eleven.

Kommende elev

Som kommende elev på en ungdomsuddannelse
Er du kommende eller ny elev på en ungdomsuddannelse som gymnasiet, har du måske mange spørgsmål, du gerne vil have svar på. Vi forsøger i det følgende at give dig den information, du har brug for, men finder du ingen konkrete svar på netop dine spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte skolen på:

Telefon: 8734 8000 eller på mail: mail@vibygym.dk

Ny elev på Viby Gymnasium
Når du er blevet optaget på Viby Gymnasium, gør du dig sikkert mange tanker om, hvordan livet i gymnasiet er. Vi tilbyder her nogle gode råd, som vi har erfaring for kan hjælpe dig godt igennem uddannelsen.

Den første skoledag
Den første skoledag mødes vi i skolens samlingssal, hvor rektor Lone Sandholdt Jacobsen vil byde dig og dine nye klassekammerater velkommen. Du møder din klasselærer og klassens tutorer, som vil vise dig rundt på skolen og fortælle lidt om, hvordan det er at være elev på Viby Gymnasium. I løbet af de første dage vil der også være en IT-introduktion, så det er vigtigt, at du medbringer din computer. Dagen afsluttes med en rundboldturnering, hvor du møder de andre nye 1g/1hf elever.

Den første tid
I slutningen af august skal du på introtur med din klasse, tutorer og et par lærere. Her lærer du dine nye kammerater bedre at kende og sammenholdet i klassen styrkes.

Planlæg din tid
Du skal læse lektier dagligt og lave en del skriftlige afleveringer. Det kræver, at du er i stand til at strukturere din tid, så du får læst lektier og lavet afleveringer til tiden. Du skal regne med at bruge betydelig mere tid på skolearbejdet, end du er vant til fra folkeskolen.  

Se en virtuel rundvisning på skolen her:

Du er ikke alene

Tag ansvar
Her på Viby Gymnasium vil vi møde dig som en næsten-voksen person. Da du selv har valgt at gå i gymnasiet, forventer vi, at du tager ansvar for, at du får et udbytterigt uddannelsesforløb. Du skal være selvstændig og tage aktiv del i undervisningen. Hvis du oplever faglige eller sociale problemer, er det vigtigt, at du fortæller os det, så vi kan hjælpe dig – for det gør vi gerne.  

Vær åben, imødekommende og nysgerrig
Du skal være indstillet på at indgå i faglige og sociale fællesskaber, hvor du byder ind med det, du kan. Du skal kunne arbejde både selvstændigt og i grupper. Du kommer til at indgå i mange forskellige relationer, så en åben og positiv tilgang til din omverden er en stor hjælp.

På Viby Gymnasium er der plads til at være forskellig og stadig være en del af fællesskabet. Vi forventer, at alle på Viby Gymnasium mødes i gensidig respekt og udviser ansvar og engagement.  

Du er ikke alene
Når du begynder på Viby Gymnasium, er du omgivet af et stærkt netværk. Du har selvfølgelig dine klassekammerater, men er også tilknyttet en klasselærer, en studievejleder og en uddannelsesleder.

Din studievejleder indkalder dig ret hurtigt til en introsamtale. Her kan du fortælle om, hvordan du oplever overgangen mellem folkeskole og gymnasium, og om du er faldet godt til i klassen. Det er vigtigt, at du også gør opmærksom på, hvis der er andre ting, der påvirker din skolegang. Du kan gennem hele gymnasietiden få en samtale hos din studievejleder, hvis du har behov for det.  

Aktiviteter uden for undervisningen
Aktiviteter uden for undervisningen giver dig rig mulighed for at danne relationer med elever fra andre klasser og årgange. Og på Viby Gymnasium har du mulighed for at engagere dig i masser af frivillige aktiviteter – inden for mange forskellige interesseområder og brænder du for udvalgsarbejde, kan du engagere dig i elevråd, Operation Dagsværk eller måske Impuls, som er vores festudvalg – og gennem udvalgsarbejdet gøre din indflydelse gældende på Viby Gymnasium.

Spørg bare løs
Vi glæder os til at byde dig velkommen som elev på Viby Gymnasium. Og har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kigge forbi kontoret eller ringe hertil.

Vi ønsker dig nogle gode år på Viby Gymnasium!

Se den flotte video fra introturen herunder: