Elevtrivsel og undervisnings-
miljø

På Viby Gymnasium vægter vi undervisningsmiljøet højt. Derfor gennemfører skolen undervisningsmiljøvurderinger efter Undervisningsministeriets anvisninger.

Trivselsundersøgelsen kortlægger elevernes opfattelse af skolens fysiske, æstetiske og psykiske undervisningsmiljø. Undersøgelsen gennemføres som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse og vi afsætter undervisningstid til, at alle elever logger på og udfylder et skema individuelt. 

Se skolens elevtrivselsrapport for 2021-2022 her

Se skolens elevtrivselsrapport for 2020-2021 her

Se skolens handleplan her

Se skolens undervisningsmiljøvurdering 2020 her