Whistleblower-
ordning

Som medarbejder på skolen kan du indberette mistanke om grove uregelmæssigheder, overtrædelser eller potentielle overtrædelser af gældende lovgivning eller skolens væsentlige politikker og retningslinjer.

Whistleblowerordningen hverken kan eller skal erstatte kontakt til skolens ledelse. Derimod skal whistleblowerordningen skabe et rum, hvor der kan ske indberetning af grovere hændelser, som enten ikke egner sig til at blive behandlet via eksisterende kommunikationsveje, eller hvor du gerne vil sikres anonymitet. Vær opmærksom på, at skolens undersøgelse af den hændelse eller adfærd, som du indberetter, kan indebære, at din anonymitet ikke kan opretholdes, eksempelvis fordi nogle kan genkende dig ved din beskrivelse af hændelsen.

Hvis du ønsker at være fuldt anonym, så bør du for at undgå spor i browserhistorik logge på fra en ekstern computer.

Whistleblowerordningen henvender sig til skolens medarbejdere, tidligere ansatte og personer i en ansættelsesproces. Du kan tilgå whistleblowerordningen på https://whistleblower.legalsys.dk/viby-gymnasium/wb/forside.html

Indberetninger i skoleåret 2022/2023
Indberetninger i alt: 0