Ofte stillede sprøgsmål

Kontaktpersoner & om skolen
Primær kontakt

Mail: mail@vibygym.dk
Tlf: 8734 8000

Henvisning til vejleder

Du kan finde alle vores vejledere lige her: vibygym.dk/vejledere/ 🤗

Kontoret

Viby Gymnasium
Søndervangs Allé 45
8260 Viby J

CVR: 29 55 38 07
EAN: 5798000558427
UVMs skolenr.: 751076

Mail: mail@vibygym.dk
Tlf: 8734 8000

IT-kontaktperson

IT-medarbejder


Zana Tahsen
Mail: zt@vibygym.dk

Kontorets åbningstider

Mandag – torsdag 7.30 – 15.30

Fredag 7.30 – 15.00

OBS: Få elever pga nul-optag for 1.g'ere i 2022-23

Sidste år måtte vi ikke optage elever i 1.g, men vi måtte gerne optage på HF. Så der er stadig masser af søde elever klar til at tage imod dig, når du starter.

 

Derudover har vi ekstra mange frivillige aktiviteter for at lave noget spændende med Jer alle. Derudover betyder de senere års udvikling, at vi på Viby har en helt normal elevfordeling, som er fuldstændig ens med de andre Aarhus-gymnasier.

Elevfordeling

På Viby har vi en elevsammensætning, der er i overensstemmelse med elevsammensætningen blandt unge i Aarhus.

Ansøgning og optagelse STX
Optagelse

Optagelse foregår via optagelse.dk/

Adgangskrav

Adgangsforudsætninger til uddannelserne til studentereksamen:

Du kan blive optaget på almen (stx) studentereksamen direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder forudsætningerne for adgang.

For at have retskrav på optagelse til den 3-årige uddannelse skal du:

 • For 9. klasse: have afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed.
 • For 10. klasse: have afsluttet 10. klasse.
 • Have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du søgt rettidigt.
 • Være vurderet uddannelsesparat (uddybes længere nede) til en 3-årig gymnasial uddannelse med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler. Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen. Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9.-klasseprøverne.
 • Have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen. Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0. Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.
Elever som søger i direkte forlængelse af 10. klasse

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

I 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

 

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af den endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse.

 

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav.

 

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

 

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale. Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er kommet ind?

I begyndelse af maj måned udsendes svar til alle ansøgerne.

Er det muligt at blive optaget efter ansøgningfrist?

Kan ikke besvares pt på grund af pågående ændring af loven.

Jeg er indskrevet på en anden skole, men vil gerne skifte til jeres skole – hvad gør jeg?

Kan ikke besvares pt på grund af pågående ændring af loven.

Kan jeg forvente at blive optaget på skolen, hvis jeg vælger skolen som 1. prioritet?

Fordelingen af elever foretages af ministeriet fra og med optaget i 2023. Som udgangspunkt vil størsteparten af alle ansøgere få deres 1.prioritet.

Udmeldelse?

Kontakt skolens kontor.

Om STX uddannelsen
OM STX uddannelsen

Med en studentereksamen fra Viby Gymnasium er du godt klædt på til din videregående uddannelse. Hos os bliver du tilbudt den viden og de studiekompetencer, der tilsammen udgør det helt nødvendige grundlag for din videre uddannelse.

 

Samtidig vil du opleve, at du på Viby Gymnasium kan vokse og udvikle dine personlige kompetencer. Kompetencer, som understøtter fagligheden og styrker din identitet.

Uddannelsens opbygning

De første 3 måneder har du et grundforløb, hvor du vil blive introduceret til gymnasiets forskellige familier af fag: naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, kunstneriske og sproglige.

 

I slutningen af grundforløbet skal du vælge din studieretning. Du vil her også starte i en ny klasse sammen med kammerater, som har ønsket samme studieretning som dig. Resten af din tid på Viby Gymnasium vil denne klasse være din stamklasse.

 

En studieretning består af 2-3 fag på A-niveau. Disse studieretningsfag indgår i et særligt tæt samarbejde.

 

Langt de fleste af dine andre fag er de samme uanset, hvilken studieretning du har valgt. Det er obligatoriske fag som dansk, historie, engelsk, idræt, oldtidskundskab, religion med flere.

 

Du vil også få mulighed for at vælge blandt en række valgfag. Nogle af disse fag skal du allerede vælge, når du søger om optagelse på skolen, andre vælger du i 3g.

Fag på STX

Studieretningsfagene udgør sammen med dine valgfag og de obligatoriske fag dit studieretningsforløb.


Humanistiske fag: Dansk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Filosofi, Oldtidskunskab og Religion.
Naturvidenskabelige fag: Matematik, Kemi, Idræt, Fysik, Biologi, Bioteknologi og Informatik.
Samfundsvidenskabelig fag: Samfundsfag, Historie, Psykologi og Erhvervsøkonomi.
Kunstneriske fag: Mediefag, Musik, Billedkunst samt Design og Arkitektur.
Tværfaglige fag: AP (Almen sprogforståelse) og NV (Naturvidenskabeligt grundforløb).

Eksamener på STX

For elever uden ekstra A-fag er antallet af medtællende prøver 10 (herunder et studieretningsprojekt (SRP) og 1 skriftlig prøve i Dansk A). Antallet af udtrukne prøver er altså 8.

For elever med ekstra A-niveaufag udtrækkes et tilsvarende antal ekstra prøver, om muligt udtrækkes disse ekstra prøver som skriftlige prøver. Efter 1g og 2g udtrækkes enten 0, 1 eller 2 prøver. Ved sommerterminen 2g udtrækkes så det sikres, at eleven har aflagt minimum 3 prøver.

Hvornår offentliggøres eksamener?

Kan variere fra år til år, men vil fremgå af Lectio.

Screener I for ordblindhed? Tager I imod ordblinde?

Ja, vi screener for ordblindhed og kan søge om hjælpemidler hos SPS. Hvis du er ordblind, kan du skrive det i ansøgningen, så sørger vi for at søge om hjælpemidler, så de er klar til skolestart. Vi har en del ordblinde, søde og dygtige elever, som vi gerne vil formidle kontakt med, hvis du skriver en mail til skolens kontor.

Har I en læsevejleder?

Ja, Merete Søgaard er vores læsevejleder og kan kontaktes på: ms@vibygym.dk

Er der hjælp at hente, hvis man har matematikvanskeligheder?

Vi har studieværksted/lektiecafé to gange om ugen, hvor der altid er en matematiklærer til stede.

Har I en matematikvejleder?

Nej, men vi har studieværksted/lektiecafé to gange om ugen, hvor der altid er en matematiklærer til stede.

Information om studieture

Studieturen ligger i løbet af foråret i 2.g.

Er studieturene obligatoriske?

Som udgangspunkt ja.

Betaling af studieture

Man betaler som elev selv sin studietur

Studieretninger STX
Studieretninger STX

Den konkrete faglige viden, du får med fra Viby Gymnasium, afhænger af din studieretning. Derfor er det vigtigt, at du grundigt overvejer, hvilken studieretning der er den rigtige – for dig.

 

Måske ved du allerede, hvad du gerne vil læse. Så er det vigtigt at undersøge, hvilke fag – på hvilket niveau – det kræver at komme ind på drømmestudiet. Har du en bestemt uddannelse i tankerne, bør du undersøge, hvilke adgangskrav der er til uddannelsen. Det kan også være, at du har nogle særlige interesser og talenter, som kan være pejlemærker for dit valg af studieretning.

 

Har du brug for rådgivning, er du altid velkommen til at tage en snak med en studievejleder. Du kan også blive klogere på valg af studieretning under beskrivelserne af de forskellige studieretninger.

 

Via linket her, kan man læse nærmere om de forskellige studieretninger:https://vibygym.dk/studieretninger

Naturvidenskabelig studieretning

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B

Biologi A – Kemi B

 

Uden naturvidenskaben var månen stadig en grøn ost, og jorden stadig en flad pandekage.

 

I dag er verden omkring os i den grad præget af naturvidenskab. Med naturvidenskabens udvikling har vi blandt andet fået computere, biler og telefoner.

 

Før det naturvidenskabelige gennembrud var vi i højere grad overladt heksedoktorer og voodoo, og der var var ingen strøm i kontakterne, ingen varme på radiatorerne og ingen vand i hanerne. Ud over teknologiens ubegrænsede udviklingsmuligheder skal vi også i dag forholde os til genteknologi, stamcelleforskning og designerbørn.

 

Fremtidens teknologi og opdagelser skabes af fremtidens naturvidenskabelige studenter.

 

Via linket her, kan man læse en nærmere beskrivelse af de naturvidenskabelige studieretninger: vibygym.dk/naturvidenskabelige-studieretninger

Samfundsvidenskabelig studieretninger

Samfundsfag A – IT A (Det digitale samfund)

Samfundsfag A – Engelsk A

Samfundsfag A – Matematik A

 

Uanset hvor man ser hen i verden, har mennesker organiseret sig i fællesskaber eller samfund.

 

Der kan være stor forskel på, hvordan man har indrettet sit samfund, og på hvordan samfundene fungerer, men alle samfund kan analyseres og beskrives.

 

Man kan også analysere og beskrive, hvordan grupper af samfund fungerer sammen. Samfundsvidenskab beskæftiger sig med sådanne analyser og beskrivelser.

 

I en moderne foranderlig verden bliver den viden og indsigt, man kan opnå gennem samfundsvidenskaben derfor afgørende for at kunne forstå og dermed begå sig i verden.

 

Via linket her, kan man læse en nærmere beskrivelse af de samfundsvidenskabelige studieretninger: vibygym.dk/samfundsvidenskabelige-studieretninger

Musikvidenskabelig studieretning

Tysk fortsættersprog A – Musik A – Engelsk A


Musik A – Matematik A

 

For mange spiller musik en stor rolle. Det gør den også for Viby Gymnasium, hvor vi udbyder en kreativ studieretning med musik på A-niveau.

 

I musik arbejdes der blandt andet med at lytte, diskutere, analysere, arrangere og ikke mindst selv at spille musik. Faget sættes også via engelsk ind i en samfundsmæssig og kulturel kontekst.

 

Via linket her, kan man læse en nærmere beskrivelse af de musikvidenskabelige studieretninger: https://vibygym.dk/musikvidenskabelige-studieretninger

Sprogvidenskabelige studieretninger

Tysk fortsættersprog A – Engelsk A – Latin C

Spansk begyndersprog A – Engelsk A – Latin C

Fransk begyndersprog A – Engelsk A – Latin C

 

På en sproglig studieretning, arbejder du med mange forskellige vinkler på faget, hvor der blandt andet fokuseres på sprog, kommunikation, litteratur og samfundsforhold. Er du interesseret i sprog, kultur og samfund? Er du interesseret i at kunne kommunikere med mennesker på tværs af landegrænser? Er du interesseret i at arbejde på internationalt plan? – Så kan vi tilbyde dig tre forskellige studieretninger.

 

Via linket her, kan man læse nærmere om de sprogvidenskabelige studieretninger: https://vibygym.dk/sprogvidenskabelige-studieretninger

Videreuddannelse

I linket til Adgangskortet på UddannelsesGuiden herunder kan du finde oplysninger om de uddannelser, som de forskellige studieretninger giver adgang til.

Adgangskortet på Uddannelsesguiden: ug.dk/adgangskortet/

Ansøgning og optagelse HF
Adgangskrav / optagelse

Der er nogle få ting, du skal opfylde for at kunne søge optagelse på Viby HF:

 • Du kan søge optagelse direkte fra 9.- eller 10. klasse.
 • Du kan også søge optagelse, selvom det er et stykke tid siden, du tog 9.- eller 10.klasse.
Forudsætning for adgang

Du kan blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder forudsætningerne for adgang.

 

For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du:

 • Have afsluttet undervisningen i 9. klasse i folkeskolen eller en undervisning, der står mål hermed eller have afsluttet 10. klasse.
 • Have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Har du søgt om optagelse senest 1. marts, har du søgt rettidigt.
 • Være vurderet uddannelsesparat (uddybes længere nede) til hf-uddannelsen med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
 • Have modtaget undervisning i tysk eller fransk i 5.-9. klasse eller undervisning, der står mål hermed. Hvis du går i 10. klasse, skal du dog kun have modtaget tysk eller fransk fra 6-9. klasse.
Elever som søger i direkte forlængelse af 9. klasse

For elever, som søger i direkte forlængelse af 9. klasse, gælder særligt at eleven skal:

 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler. Det vil sige, at du ved afslutningen af 9. klasse skal have været til prøve i de fem lovbundne prøvefag (dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig og fællesprøve mundtlig i fysik/kemi, biologi og geografi) samt to udtræksfag.
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen. Det gør du, hvis du får mindst 2,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver og de to udtræksfag fra 9. klassesprøverne.
 • Have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, d.v.s. have opnået mindst 4,0 i gennemsnit af de lovbundne prøver.
Elever som søger i direkte forlængelse af 10. klasse

For elever som søger i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder særligt ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at eleven skal:

 • Have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
  i 10. klasse have fulgt undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt ved afslutningen af 10. klasse.
 • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi efter 10. klasse
 • Have opnået mindst 2,0 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.
Uddannelsesparathed

Uddannelsesparathedsvurderingen er en helhedsvurdering af, om du har tilstrækkelige faglige såvel som personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger for at gennemføre hf-uddannelsen.

 

I slutningen af skoleåret bliver du uddannelsesparathedsvurderet i forbindelse med de afsluttende standpunktskarakterer. Det er resultatet af den endelige uddannelsesparathedsvurdering, der er afgørende for din optagelse.

 

For at opfylde de faglige forudsætninger for uddannelsesparathed i 8., 9. eller evt. 10. klasse, skal du have mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.

 

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat til den ønskede gymnasiale uddannelse, har du alligevel krav på at blive optaget, hvis du får et gennemsnit på mindst 6,0 i de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen og opfylder de andre adgangskrav.

 

Hvis du ikke opfylder disse krav, vil du, hvis du har afsluttet 10. klasse, have mulighed for at blive optaget på uddannelsen på baggrund af en optagelsesprøve og -samtale. Hvis du skal til optagelsesprøve og -samtale, skal du være opmærksom på, at du vil blive indkaldt hertil af den institution, som du har anført som din 1. prioritet, selvom du har fået reserveret plads på en anden institution. Det vil også være den institution, der efterfølgende vurderer, om du kan optages på uddannelsen.

Optagelse efter konkret vurdering (Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse)

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af de dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Har du en almen forberedelseseksamen i henhold til avu-loven, har du dog krav på optagelse, hvis du søger i den førstkommende optagelsestermin, efter at den sidste af prøverne er bestået.

Du kan læse mere om optagelsesregler og uddannelsesparathed på UVM’s hjemmeside: https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/adgang/adgang-til-uddannelsen-til-hf-eksamen

Ansøg / optagelse

Du skal søge om optagelse på HF på Viby Gymnasium gennem http://optagelse.dk

 

NB! Viby Gymnasium benytter digital post – det vil sige, at breve fra skolen vil blive sendt til din e-Boks. Har du ikke sådan en endnu, skal du oprette den.

 

Når du søger ind på Optagelse.dk er det vigtigt, at dine forældre indtaster deres CPR numre, da de ellers ikke vil modtage en kopi af information til eleven (for elever under 18 år).

 

HF Sport: Husk at vedhæfte Team Danmark/ESAA aftale

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er 1. marts.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er kommet ind?

I begyndelse af maj måned udsendes svar til ansøgerne.

Er det muligt at blive optaget efter ansøgningfrist?

Kan ikke besvares pt på grund af pågående ændring af loven.

Kan jeg forvente at blive optaget på skolen, hvis jeg vælger skolen som 1. prioritet?

Fordelingen af elever foretages af ministeriet fra og med optaget i 2023. Som udgangspunkt vil størsteparten af alle ansøgere få deres 1.prioritet.

Jeg er indskrevet på en anden skole, men vil gerne skifte til jeres skole – hvad gør jeg?

Kan ikke besvares pt på grund af pågående ændring af loven.

Udmeldelse?

Kontakt skolens kontor.

Om HF uddannelsen
HF på Viby

På Viby HF har vi tre klare mål

 • At du flytter dig fagligt
 • At du udvikler dig personligt
 • At du oplever et fællesskab 

 

Vores udgangspunkt er dig og dine uddannelsesønsker. 
Uanset om du allerede ved, hvad du vil bruge din HF eksamen til – eller du er i tvivl – har vi på Viby HF tilrettelagt et forløb, som passer til dine ønsker.

Uddannelsens opbygning

På Viby HF læses fagene som korte, afgrænsede forløb. Kun dansk og engelsk strækker sig over 2 år.

 

HF uddannelsen er opdelt i fire semestre, hvor du gradvist bliver afklaret i forhold til dit valg af fagpakke, valgfag og din videre uddannelse. Uanset hvilket forløb du vælger, giver en HF eksamen fra Viby Gymnasium adgang til rigtig mange uddannelser.

 

På Viby HF tilrettelægger vi undervisningen, så du kun møder 4 fag pr. dag. Vi ønsker, at du, i din forberedelse til den enkelte undervisningsdag, kan fokusere på få fag. Dette giver mulighed for, at du får rum og tid til grundig faglig forståelse og fordybelse.

Hvilke fagpakker kan jeg vælge?

På HF ønsker vi at forberede dig til en videregående uddannelse bedst muligt. Derfor har vi sammensat en række fagpakker med hver sit fokus.

 

Uanset hvilken pakke du vælger, vil du altid få en adgangsgivende HF-eksamen til alle de uddannelser, som en HF-eksamen giver adgang til.

Fagpakker

Du kan vælge blandt følgende pakker:

Biologi B – Psykologi C (Sundhed)
Biologi B – Erhvervsøkonomi C (Miljø)
Samfundsfag B – Psykologi C (Børn og Unge)
Samfundsfag B – Erhvervsøkonomi C (Business)
Idræt B – Psykologi C (Idræt og mennesker)

Hvornår og hvordan vælger man fagpakke?

Man vælger fagpakke i løbet af februar måned i 1.hf.

Kan man skifte fagpakke undervejs?

Nej, man kan desværre ikke skifte fagpakke undervejs i uddannelsen.

Valgfag

Udover valg af pakke skal du også i 2.HF vælge et af følgende fag på B-niveau:

 • Idræt
 • Matematik
 • Samfundsfag
 • Religion
 • Biologi
 • Kemi
 • Tysk fortsættersprog
Fag på HF

Læs mere om de enkelte fag, og hvordan undervisningen tilrettelægges på følgende side: vibygym.dk/fag-paa-hf/

Eksamener på HF

En HF-eksamen indeholder følgende obligatoriske fag, som alle skal have:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Naturvidenskab (Biologi C, Kemi C og Geografi C)
 • Kulturfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C)

 

Samt et af følgende valgfag på C-niveau:

 • Idræt(C)
 • Mediefag (C)
 • Billedkunst (C)
Hvornår offentliggøres eksamener?

Varierer fra år til år, men vil fremgå af Lectio.

Lektier

På Viby HF ønsker vi at lære dig at læse lektier. Du vil derfor lave en stor del af dine lektier på skolen, da det kræver øvelse og vejledning at blive god til at læse lektier på egen hånd.

 

Når du senere skal læse videre, skal du være trænet i at kunne læse lektier på egen hånd. Derfor vil du opleve, at du igennem din HF-uddannelse bliver introduceret til, hvordan du på egen hånd forbereder gradvist flere lektier og opgaver hjemmefra. Lærerne vil dog altid gennemgå lektier til hjemmeforberedelse på klassen, således at du hjemme kan gå i gang med arbejdet målrettet og med overblik.

Er det muligt at få individuel undervisning?

Hvis du er HF Sport elev og har haft meget fravær pga. sportslige aktiviteter, kan du i mindre omfang blive tilbudt individuel undervisning.

Screener I for ordblindhed? Tager I imod ordblinde?

Ja, vi screener for ordblindhed og kan søge om hjælpemidler hos SPS. Hvis du er ordblind, kan du skrive det i ansøgningen, så sørger vi for at søge om hjælpemidler, så de er klar til skolestart.

Har I en læsevejleder?

Ja, Merete Søgaard er vores læsevejleder og kan kontaktes på: ms@vibygym.dk

Er der hjælp at hente, hvis man har matematikvanskeligheder?

Vi har studieværksted/lektiecafé to gange om ugen, hvor der altid er en matematiklærer til stede.

Har I en matematikvejleder?

Nej, men vi har studieværksted/lektiecafé to gange om ugen, hvor der altid er en matematiklærer til stede.

Information om studieture

Studieturen ligger i løbet af efteråret i 2.hf.

Er studieturene obligatoriske?

Som udgangspunkt ja.

Betaling af studieture

Man betaler som elev selv sin studietur.

HF Sport
Om HF Sport

Nøgleordet er fleksibilitet

HF Sport er en særlig tilrettelagt HF-uddannelse til dig, som gerne vil dyrke din sportsgren på højt niveau samtidig med, at du tager en uddannelse. Uanset hvilken sport du dyrker, så er der i HF sportsklassen plads til morgentræning i dit skema.

Ved uddannelsens afslutning kommer du ud med en fuldgyldig HF-eksamen, hvor der ikke er gået på kompromis med uddannelsens kvalitet.

Det får du:

 • En adgangsgivende HF
 • Personlig mentor som tilrettelægger uddannelsen efter dine behov
 • Fleksibilitet i forhold til sportsligt fravær og deadlines ved afleveringer
 • Mulighed for morgentræning tirsdag og torsdag
 • Adgang til styrketræningslokale
 • Tilknyttet studievejleder
 • Intelligente lektier – en stor del af forberedelsen/lektierne foregår
  det første år i løbet af selve undervisningen

 

Du kan læse mere om HF sport på vibygym.dk/hf-sport

HF Sports linjer

HF Sport er en ungdomsuddannelse, der giver dig chancen for at kombinere et liv med elitesport og en ungdomsuddannelse. På Viby Gymnasium er der tre muligheder for at kombinere sport med en ungdomsuddannelse.

HF Sport er en linje for:

 • 3-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
 • 2-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
 • 2-årigt HF for ESAA-godkendte elever

Du kan optages både fra 9. og 10. klasse på HF Sport.

Muligheder med HF Sport

Skolen har tre profilområder: åbenhed, sundhed og talent. HF Sport er en del af vores talentudvikling. Vi vil med HF Sport give dig muligheden for at forfølge drømmen om en elitesportskarriere samtidig med, at du kan tage en ungdomsuddannelse.

 

Hvad vil HF Sport kunne tilbyde:

 • En HF-uddannelse i et gymnasialt ungdomsmiljø
 • Individuel og fleksibel ordning (for både Team Danmark og ESAA-godkendte elever)
 • Nogle fag afvikles som turboforløb
 • Undervisningen er planlagt således, at man det første år for det meste kun møder 3 fag pr. dag
 • Intelligente lektier – en stor del af forberedelsen/lektierne foregår det første år i løbet af selve undervisningen
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med skolens Team Danmark/ESAA-koordinator

 

HF giver direkte adgang til en lang række uddannelser:

Fysioterapeut, bioanalytiker, politibetjent, designer, journalist, handelsøkonom, lærer, arkitekt, pædagog, socialrådgiver, IT-teknolog og mange flere.

Optagelse på HF sport

For at få adgang til HF-sports klassen, skal du have en sportslig godkendelse fra enten Team Danmark eller ESAA. Med en sportslig godkendelse fra enten Team Danmark eller ESAA, kan du optages på HF-sport, både fra 9. og 10.klasse. Den sportslige godkendelse skal vedhæftes i optagelse.dk, når du søger om optagelse 1.marts. Se mere her 

 

Ansøgning til sportslig ESAA-godkendelse skal ske inden 27. januar. Ansøg her 

 

Ansøgning til sportslig Team Danmark-godkendelse skal ske inden 10 januar. Ansøg her 

 

Læs mere om optagelse i denne flyer: https://vibygym.dk/wp-content/uploads/2022/05/HFsport_Flyer_hjemmeside-090522.pdf

Fordeling i HF sport ml. Team Danmark elever og ESAA elever

Der er cirka 1/3  af eleverne som er fra Team Danmark og cirka 2/3 af eleverne som er fra ESAA.

Praktiske informationer
Ferieplan / kalender

Første skoledag efter sommerferien i skoleåret 2023-24:
For 1g og 1hf: onsdag den 09.08.2023

For 3g og 2hf: torsdag den 10.08.2023

 

Efterårsferie 2023
Fra og med mandag den 16.10.2023 til og med fredag den 20.10.2023

 

Juleferie 2023
Fra og med fredag den 22.12.2023 til og med tirsdag den 02.01.2024

 

Vinterferie 2024
Fra og med mandag den 12.02.2024 til og med fredag den 16.02.2024

 

Påskeferie 2024
Fra og med mandag den 25.03.2024 til og med mandag den 01.04.2024

 

Kr. Himmelfartsdag 2024
Fra og med torsdag den 09.05.2024 til og med fredag den 10.05.2024

 

2. Pinsedag 2024
Mandag den 20.05.2024

 

Sommerferie 2024

 

Første feriedag for alle elever:
Mandag den 01.07.2024

 

vibygym.dk/ferieplan/

Første skoledag 2023/24

For 1g og 1hf bliver første skoledag onsdag 9/8-23.

For 3g og 2hf bliver første skoledag torsdag 10/8-23.

Ringetider/mødetider

Undervisningen ligger som udgangspunkt mellem 1. lektion, der starter kl. 8.00 og 5. lektion, der slutter kl. 15.20.

Kantinens åbningstider

7.30 – 14.00.

Længde på lektioner

En lektioner varer 75 minutter.

Eksamensregler

Du kan læse om eksamen og eksamensregler på: vibygym.dk/eksamen/

Mission, vision og værdier

Du kan læse mere om Viby Gymnasiums missioner, visioner og værdier på: vibygym.dk/mission-vision-og-vaerdier/

Politik for behandling af persondata
Elevernes egenbetaling og introtur

Alle elever skal før studiestart indbetale et engangsbeløb til dækning af undervisningsmidler og introtur. Beløbet dækker introtur samt licenser for ordbøger, diverse programmer, fotokopier m.v. Nye elever modtager i begyndelsen af juli måned et velkomstbrev, hvor det nøjagtige beløb er angivet.

Hvis uddannelsen afbrydes efter grundforløbet returneres beløbet ikke, idet skolen har afholdt udgifter til dette ved skolestart.

Opkrævningen sker i henholdt til lov nr. 575 af juni 2006. Alle betalinger, som f. eks. engangsbeløbet for undervisningsmidler, betaling for studieture og ekskursioner indbetales via Safeticket: vibygym.safeticket.dk/

Transport / bus / letbane

Buslinjerne 4A, 6A, 17 og 202 holder lige ved skolen.

Letbanen kører lige til skolen og holder ved Rosenhøj, hvorfra der kun er få minutters gang til skolen.

Hvordan melder jeg mig syg?

Du skal ikke melde dig syg, men registrere i Lectio, hvorfor du har været fraværende.

Brobygning

vibygym.dk/brobygning kan du læse nærmere om brobygning.

Hvor modtager eleverne info fra skolen? Lectio / E-boks?

E-boks eller Teams.

Kan jeg bestille ungdomskort til offentlig transport?

Ja, et ungdomskort giver eleverne rabat på offentlig transport mellem skole og bopæl – og mulighed for at rejse rundt i Danmark til nedsat pris. Der kan søges om Ungdomskort her.

Hvordan får jeg studiekort?

Vi har elektroniske studiekort, som bliver dannet, efter du er blevet fotograferet i starten af din uddannelse.

Kan man få udleveret klasselister?

Nej det må vi ikke.

Skal jeg medbringe egen computer?

Ja, du kan læse mere om hvilke krav den skal have, under punktet: Krav til computer.

Skal man selv have antivirus / officepakken?

Nej, på skolen får du mulighed for at installere både et antivirus program, samt officepakken.

Jeg har mistet mit eksamensbevis. Kan jeg få det tilsendt?

Har du mistet dit eksamensbevis, kan du gå ind på minkompetencemappe.dk. Her findes beviser fra 2004 og frem.

Hvis beviset er af ældre dato, kan du henvende dig til rigsarkivet.

Tager I internationale elever? Skal man tale dansk for at tage en STX uddannelse hos Viby Gymnasium?

Skolen har enkelte udvekslingsstuderende, men der tales dansk på skolen.

Har I en mentorordning?

Nej, der er desværre ikke en mentorordning, som tager direkte afsæt i skoleværing og et fagligt efterslæb. Som elev på Viby Gymnasium kan der søges SPS-støtte. Der kan læses mere om kriterierne og mulighederne for SPS-støtte på ungdomsuddannelserne her: SPS på ungdomsuddannelser – SPS (spsu.dk)

 

På Viby Gymnasium har vi dog et fokus på at skabe et trygt undervisningsmiljø for alle vores elever, og vi har gode studievejledere, som der kan tales med om eventuelle vanskeligheder ved og overskud til at komme i skole.

Hvordan indkaldes der til forældremøder?

Via E-boks sender vi en invitation ud til alle forældre, om deltagelse i forældremøder.

Krav til computer

Minimum Systemkrav: 4 GB RAM, 128GB harddisk, netkort standard minimum 802.11N.
En af følgende processortyper kan anvendes:
Intel: i3, i5 eller i7
Ryzen 3, Ryzen 5 og Ryzen 7
Der skal være en internetbrowser på maskinen.

 

Da det bliver nødvendigt at downloade programmer og køre dem offline, er en chromebook ikke en godkendt computer at medbringe.
Skolens lærere bruger PC med Windows styresystem. Vælger du at komme med en MAC, kan du derfor ikke være sikker på at kunne få hjælp i undervisningen.

Information til nuværende elever
Informationer til nye elever

Du kan her finde informationer om at være ny elev på Viby Gymnasium.

Studieplaner

Du kan se din klasses studieplan på Lectio. Planen indeholder undervisningsbeskrivelser for alle de fag, som du og klassen har. Vil du se klassens undervisningsplan, logger du på Lectio og gør følgende:
– Vælg klasse
– Klik på klasse
– Klik på studieplan i øverste række
– Klik på undervisningsbeskrivelse i øverste række
– I dropdown-menuen kan du nu vælge at se underbeskrivelsen for de enkelte fag.

Studie- og ordensregler

I vores eksamenshæfte kan du læse om gældende regler for eksamen på Viby Gymnasium: https://vibygym.dk/wp-content/uploads/2021/10/eksamenshaefte-2018-elev.pdf

Du skal dog være opmærksom på, at folderen beskriver de generelle regler og vejledninger for eksamen på skolen.

For oplysninger om tidspunkter og konkrete eksaminer for dig, skal du holde dig opdateret på Lectio.

Eksamen

I vores eksamenshæfte kan du læse om gældende regler for eksamen på Viby Gymnasium: https://vibygym.dk/wp-content/uploads/2021/10/eksamenshaefte-2018-elev.pdf

Du skal dog være opmærksom på, at folderen beskriver de generelle regler og vejledninger for eksamen på skolen.

For oplysninger om tidspunkter og konkrete eksaminer for dig, skal du holde dig opdateret på Lectio.

Legater

Legater – Viby Gymnasium kan du læse om vores forskellige legater.

Talentudvikling

Talentudvikling – Viby Gymnasium kan du finde mere information om talentudvikling.

Elevråd

Elevråd – Viby Gymnasium kan du læse nærmere om Elevrådet på Viby Gymnasium.

Faglige arrangementer

Faglige arrangementer – Viby Gymnasium kan du læse mere om de forskellige faglige arrangementer, som vi laver på Viby Gymnasium.

Frivillig idræt

Hvis du er interesseret i frivillige aktiviteter kan du på Frivillige aktiviteter – Viby Gymnasium finde mange flere informationer.

Til forældre

Via linket her, kan du finde informationer, som er forbeholdt forældre. Til forældre – Viby Gymnasium

Gallafest 2023

Der vil blive udsendt invitation til Gallafesten som afholdes den 28. april 2023. Forældre/søskende vil være velkommen til spisning, se Lanciers og efterfølgende hyggeligt samvær på skolen.

Dimission/translokation

Der afholdes dimission på Viby Gymnasium den 23. juni 2023 kl. 10:00

Hvor mange 1.g klasser starter op ad gangen?

Vores kapacitet næste år er sat til 8 1.g klasser fra ministeriets side.

Vi har i 2023 fået 6 STX klasser og 3 HF klasser.

Hvad er whistleblowerordningen?

Vores whistleblowerordning er intern og dermed rettet mod medarbejdere.

Øvrigt
Informationer Hvis 2 kammerater vælger Musik/Engelsk og Musik/Matematik…kommer de så til at have musik sammen?til nye elever

Vi kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige, hvordan klassesammensætningen bliver. I udgangspunktet så vil de have musik sammen, men det kan ikke garanteres.

Kan man godt have musik uden at kunne spille på et instrument eller have sunget særligt før?

Det kan man godt. Musik kræver ikke nogen praktiske færdigheder. Men man skal være indstillet på at ‘kaste sig ud i det’: for vi spiller jo sammenspil.