Filosofi

Hvorfor er der ondskab i verden? Er videnskab mere sand viden end religion? Har jeg ansvar overfor andre?
Hvem bestemmer over mig? Har jeg en fri vilje? Er organdonation en pligt? Hvem siger, at demokrati er den
bedste styreform? Hvordan ved vi, hvad vi ved?

Det er spørgsmål filosofien bl.a. stiller spørgsmål ved og som du vil støde på i faget.

I faget læser vi kernetekster og debatterer aktuelle debatter, film, serier, kunst og litteratur. Vi diskuterer
forskelle og ligheder mellem filosofiske standpunkter og overfører klassiske, moderne dilemmaer til vores
eget liv. Vi arbejder på tværs af gymnasiets øvrige fag og lærer at tænke og bevise via kritisk tilgang og
argumentation.

Vi tager ud af huset og møder mennesker og arbejdspladser.