Erhvervsøkonomi

I erhvervsøkonomi lærer du hvilke muligheder og udfordringer der er forbundet med at etablere og udvikle
en virksomhed i et globaliseret og markedsorienteret samfund. Erhvervsøkonomi beskæftiger sig med
virksomhedens beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen.

Gennem undervisningen i
erhvervsøkonomi udvikler du evnen til at forholde dig reflekterende til virksomhedens etablering og
udvikling, dens værdiskabelse samt dens handlemuligheder i relation til blandt andet kommunikation,
branding, organisation, ledelse og økonomi.

I erhvervsøkonomi arbejdes med aktuelle og virkelighedsnære problemstillinger, idet konkrete
virksomheder analyseres ud fra en helhedsorienteret synsvinkel. Undervisningen bygger således i høj grad
på cases.