Spansk

Sprog åbner døre. Og med spansk kan du træde ind i næsten 500 millioner menneskers hjem! De bor ikke kun i Spanien, men også i bl.a. Argentina, Costa Rica, Mexico, Cuba og ikke mindst USA, hvor omkring 50 millioner mennesker har spansk som modersmål.

¡Despacito, por favor!

Du møder via spanskfaget en helt utrolig spændende verden, hvor alle livets facetter kommer til udtryk: Fra livsbekræftende salsamusik til narkobandernes vold, og fra borgerkrig til en kultur af åbenhed og hjertelighed. Du kommer på rejse gennem film, artikler, eventyr, blogindlæg og musik – og du vil kunne begå dig på spansk på en rigtig rejse til et spansktalende land allerede efter et par år.

Den daglige undervisning
Spanskfaget lægger helt naturligt op til stor variation i undervisningsformerne. Når man lærer et nyt fremmedsprog, giver det rigtig god mening at øve det på forskellige måder. Derfor vil du i spansk blive præsenteret for både spil, lege, konkurrencer, samtaleøvelser i forskellige former og film, samt de mere traditionelle arbejdsformer som tavleundervisning og grammatikopgaver. Måske vil du blive bedt om at råbe eller hviske ordene – formålet med variationen er at vænne dig til at høre dig selv tale og bruge sproget for at blive bedre.

Forløbet over tre år
Spansk er et A-niveau-fag, og det betyder, at du har det i alle de tre år, du går på gymnasiet. I begyndelsen arbejder vi frem mod at opnå nogle basale sprogfærdigheder, og undervisningen handler derfor det første år om at træne grundlæggende ordforråd og den mest nødvendige grammatik.

Undervisningen i 2. og 3.g tager udgangspunkt i forskellige emner, som er relevante for Spanien og Latinamerika. Det kan fx være immigration fra Mexico til USA, bandekultur i Mellemamerika, cubansk musik, mexicansk filmkunst, spanske folkeeventyr, regionale konflikter i Spanien og mange andre temaer. På den måde får du indsigt i forskellige spansksprogede kulturer i verden og mulighed for at kommunikere om såvel dagligdags som mere specifikke emner.

Spansk er altså både et sprog- og kulturfag, som åbner op for en helt ny verden!     

Udvekslingsaftale
I 2.g har du mulighed for at træde ind i et spansk hjem og opleve kulturen indefra. Skolen har nemlig en udvekslingsaftale med et gymnasium i Galicien i det nordvestlige Spanien. Alle spanskelever kan søge om at komme afsted, bo en uge hos en familie og få nye spanske venner.

Spansk med andre fag
Spansk kan samarbejde med andre sprogfag i studieretninger (engelsk, tysk, latin). Det at lære flere sprog på én gang er ikke vanskeligt, tværtimod vil du opleve, at indlæringen går hurtigere, fordi du begynder at se, at alle sprogene har en fælles struktur. Når du forstår strukturen i ét sprog, kan du overføre denne forståelse til et andet. Desuden ligner en del ord på engelsk, spansk og latin hinanden.

I 3.g kan du vælge at skrive SRP – den store 3.g-opgave – med spansk i kombination med et andet fag. Det kunne fx være spredningen af sygdomme i forbindelse med erobringen af Amerika (biotek og spansk), mobning (psykologi og spansk) eller magisk realisme (dansk og spansk). Mulighederne er faktisk uendelige.

Hvad kan du efter 3 års spansk?
Du vil kunne føre en simpel samtale på spansk, læse og forstå enkle tekster og formulere dig skriftligt i forskellige genrer som artikler og blogs. Ikke mindst vil du få et indblik i kulturen og samfundsforholdene i den mangfoldige spansksprogede verden, der som nævnt ud over Spanien består af latinamerikanske lande som fx Chile, Peru og Guatemala.

Med spansk i bagagen er du godt rustet til at rejse rundt i den spansktalende verden. Hvad angår videreuddannelse og fremtidige jobs vil dine spansk-kompetencer kunne komme dig til gode inden for en lang række områder, fx som journalist, i virksomheder der handler internationalt, i hjælpeorganisationer og i reklamebranchen.