Spansk begyndersprog A - Engelsk A - Latin C

På Viby Gymnasium tilbyder vi tre studieretninger, hvor fælles sprog er Engelsk A og Latin C. Som det tredje sprogfag kan du vælge mellem Tysk fortsætter A, Spansk begynder A  og Fransk begynder A. 

Engelsk A
Et godt kendskab til engelsk er vigtigt i nutidens globale samfund. Vi lever, arbejder og uddanner os i tæt kontakt med mennesker, som ikke taler dansk. Som ”lingua franca”, dvs. et fælles sprog for mennesker med forskellige modersmål, har det engelske sprog derfor stor betydning for os alle og derfor også for dig.

I engelskundervisningen udbygger du dine engelske sprogkundskaber, og du får desuden viden om litteratur og samfundsforhold i de engelsksprogede dele af verden. 

Spansk Begynder A
Undervisningen i spansk i en studieretning med engelsk og latin vil kunne udnytte at der er mange ligheder i gloseforråd mellem de tre sprog (f.eks. peace – paz – pax). Der vil også være fokus på både ligheder og forskelle i sprogenes opbygning og strukturer.

Indholdsmæssigt vil det være naturligt at undervisningen inddrager emner som har relevans for både de engelsktalende og de spansktalende lande og kulturer (f. eks. Latinos i USA, indvandring og musik/film).

Kulturmøde, identitet og sprogindlæring står centralt i studieretningen, der har en fast udvekslingsaftale med et gymnasium i Vigo i Spanien.

Latin C
Latin C er et etårigt forløb. Undervisningen bygger videre på AP-latin. Du vil hurtigt møde lettere latinske originaltekster af romerske forfattere, både på latin og i oversættelse.

Latinsk sprog og romersk kultur har haft en stor indflydelse på Europas sprog og kultur. Der er fokus på sammenhængen mellem latin og de moderne fremmedsprog, og undervisningen i latin understøtter dermed de øvrige sprog i studieretningen i grammatik og ordforråd. Samtidig får du en basal viden om den romerske historie og kultur og du får derigennem en forståelse for den klassiske tradition og dens betydning for nutiden.  Latin vil naturligt kunne indgå i mange forskellige sammenhænge med de øvrige fag i studieretningen.

Samarbejde mellem fagene i studieretningen
Eksempler på emner for samarbejder mellem fagene, som du vil kunne opleve på en sproglig studieretning som denne, kunne være:

  • Immigration
  • Diktatur/Demokrati
  • Familien i forskellige kulturer (kønsroller, opdragelse, mad etc.)
  • Kunst og musik
  • Samfundsforhold (politik, religion, sport….)
  • Identitet
  • Krig og samfundsomvæltninger