det sker på viby

Månedens elev august 2021

Viby Gymnasium er kendt for nogle meget aktive elever i alle de forskellige elevstyrede udvalg, som er på skolen. Derudover har vi også i flere omgange haft medlemmer og formænd/-kvinder i bestyrelsen hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Begge dele er vi utrolig stolte af.
Derfor er det også med stor glæde, at man fornemmer en rigtig stor lyst fra skolens nystartede elever til at deltage i musikudvalg, musicaludvalg, VIP-udvalg, elevråd, IMPULS, mm.

Både skolens 1. HF’ere og 1g’ere er mødt talstærkt op i årets indledende møder i udvalgene. Det honorerer vi hermed. Månedens elev(er) i august er alle vores nystartede elever og deres engagement i skolens sociale liv. Vi håber, I vil fortsætte med denne lyst til at deltage.