Fransk begyndersprog A - Engelsk A - Latin C

På Viby Gymnasium tilbyder vi tre studieretninger, hvor fælles sprog er Engelsk A og Latin C. Som det tredje sprogfag kan du vælge mellem Tysk fortsætter A, Spansk begynder A  og Fransk begynder A. 

Engelsk
Et godt kendskab til engelsk er vigtigt i nutidens globale samfund. Vi lever, arbejder og uddanner os i tæt kontakt med mennesker, som ikke taler dansk. Som ”lingua franca”, dvs. et fælles sprog for mennesker med forskellige modersmål, har det engelske sprog derfor stor betydning for os alle og derfor også for dig.

I engelskundervisningen udbygger du dine engelske sprogkundskaber, og du får desuden viden om litteratur og samfundsforhold i de engelsksprogede dele af verden. 

Fransk begynder A
I undervisningen vil du lære at kommunikere på fransk, så du kan samtale om emner à la gymnasiet, unge,
sociale medier, fritidsinteresser, ferierejser, familieforhold mm. Senere i forløbet udvikler du et større
ordforråd, så du kan præsentere, diskutere og udtrykke dig om kulturelle, historiske og aktuelle emner som
immigration, hjemløse, filmfestival i Cannes, ytringsfrihed, de franske kolonier og meget andet. I det hele
taget er der meget fokus på såvel den mundtlige som den skriftlige kommunikation. Det betyder fx, at
grammatik er kontekstuel og inddrages der, hvor du har brug for at vide noget bestemt for at kunne
udtrykke dig korrekt og præcist på fransk. Netop for at styrke din evne til at kommunikere på fransk vil du i
undervisningen møde mange forskellige typer øvelser som fx, rollespil, quiz & byt, små dialoger,
billedbeskrivelse, lytteøvelser, samtale om diverse tekster mm.

I franskundervisningen vil du desuden møde
et bredt udvalg af genrer og tekster. Det kan være avisartikler, tegneserier, fiktion, billeder, kortfilm, blogs,
reklamer, fakta tekster og meget andet. På den måde får du indsigt i kultur- og samfundsforhold i såvel
Frankrig som de fransktalende lande.

Latin C
Latin C er et etårigt forløb. Undervisningen bygger videre på AP-latin, og du vil hurtigt møde lettere latinske originaltekster af romerske forfattere, både på latin og i oversættelse.

Latinsk sprog og romersk kultur har haft en stor indflydelse på Europas sprog og kultur. Der er fokus på sammenhængen mellem latin og de moderne fremmedsprog, og undervisningen i latin understøtter dermed de øvrige sprog i studieretningen i grammatik og ordforråd. Samtidig får du en basal viden om den romerske historie og kultur, og du får derigennem en forståelse for den klassiske tradition og dens betydning for nutiden.  Latin vil naturligt kunne indgå i mange forskellige sammenhænge med de øvrige fag i studieretningen.

Samarbejde mellem fagene i studieretningen
Eksempler på emner for samarbejder mellem fagene, som du vil kunne opleve på en sproglig studieretning som denne, kunne være:

  • Immigration
  • Diktatur/Demokrati
  • Familien i forskellige kulturer (kønsroller, opdragelse, mad etc.)
  • Kunst og musik
  • Samfundsforhold (politik, religion, sport….)
  • Identitet
  • Krig og samfundsomvæltninger