Elevudtalelser ATU

Viby Gymnasium sender hvert år flere læringslystne og videbegærlige elever afsted til ATU.

Hvad laver I på ATU?

Laura: Vi tager til spændende foredrag og diskuterer relevante problemstillinger.

Anneline: På ATU tager vi først og fremmest til obligatoriske seminarer, som hver gang handler om noget nyt. Vi lærer både om robotter, om den proces, man går igennem, når man skal skrive en akademisk opgave og om, hvad humaniora på Aarhus Universitet har at byde på – for bare at nævne et par eksempler. Vi kan også tage med til valgfrie foredrag. Sidst men ikke mindst er vi sammen med hinanden, hvor vi snakker over en sandwich eller et gruppearbejde. 

Hvad er det bedste ved at være ATU-elev?

Laura: At møde ligesindende som du kan ’nørde’ sammen med

Anneline: Det bedste ved at være ATU-elev er, at man mødes med ligesindende gymnasieelever og samtidig bliver præsenteret for ny og spændende viden af kvalificerede fagfolk. Derudover er det fedt, at ATU giver én noget både fagligt og socialt ud over gymnasiet, som er relevant for ens ungdomsuddannelse.

Hvad har du lært på ATU?

Laura: Hvor højt jeg elsker at blive stimuleret intellektuelt.

Anneline: De ting, man lærer på ATU, er af og til konkrete, men ofte er det mere følelsen af udvikling og af at have fået udvidet sine horisonter. Jeg har lært om mig selv på ATU, fordi jeg bliver kastet ud i situationer, jeg ikke har været i før.

Hvordan er det falige miljø på ATU?

Laura: Generelt er det et godt niveau – som regel er det helt passende og ellers lidt sværere, hvilket bare er udfordrende og spændende.

Anneline: Det faglige miljø på ATU er højt – højere end i min daglige undervisning. Det hele går lidt hurtigere, og man kan mærke, at de, som kommer og underviser os, har forventninger til, hvad vi kan og til vores interesse og engagement. Samtidig er vi ATU’ere med til at hæve niveauet – vi kommer alle med hver vores styrker, som vi bidrager med. Det faglige miljø er åbent, og man kan lære en masse, hvis man har lyst. Hvad man giver, får man typisk igen, både fagligt og socialt.

Hvordan er det sociale miljø på ATU?

Laura: Folk er som regel rigtig åbne og imødekommende. Generelt er noget af det fedste ved ATU (specielt sommercampen) den gode atmosfære.

Anneline: Der er rigtig god plads til alle de forskellige mennesker, der kommer på ATU. Selvfølgelig har vi alle fællesnævneren at være både motiverede, engagerede og videbegærlige gymnasieelever, men den slags mennesker kommer i mange former. Vi blander læring og udfordring med sjov, fordi vi er interesserede og har lyst til at være med. Specielt var vores sommercamp præget af godt socialt samvær, hvilket ud over det fagligeprogram klart var, hvad der gav mig lysten til at blive tutor for årgangen under mig. 

Fakta

Viby Gymnasium har 11 elever, der følger det 2-årige forløb på Akademiet for Talentfulde Unge | Midt.

Eleverne er udvalgt til optagelse på baggrund af deres motiverede ansøgning og deres særlige talent og engagement. 

ATU-forløbet er møntet på at inspirere og udfordre eleverne fagligt samt at forberede dem på en akademisk karriere. Undervejs oplever talenterne en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops inden for både samfunds-, sundheds-, human- og naturvidenskabelige fagområder.

Akademiet for Talentfulde Unge | Midt er ud over et fagligt tilbud også et tilbud om socialt samvær og sparring med ligesindede. Hvert år tilbydes talenterne at deltage på en uges intensiv akademisk camp i sommerferien, hvor faglige udfordringer udbydes under hyggelige forhold.