Bioteknologi

Kan man kurere kræft ved at klippe de dårlige gener ud af patientens celler? Hvordan kan det, at man arver et bestemt gen være afgørende for, om man er farveblind eller udvikler diabetes? Bliver man syg af at spise genmodificeret majs? Hvordan virker medicin mod depression? Hvordan optimerer man ølbrygningsprocessen?

Forstå livet – på mikroniveau

Bioteknologi er faget, hvor du får indblik i, hvordan levende organismer fungerer helt ned i de små detaljer, altså både på celle- og molekyleniveau og får forståelse for, hvordan denne viden for eksempel kan bruges i udviklingen af lægemidler til behandling af sygdomme som diabetes og kræft, til genmodificering på godt og ondt, hvordan vi kan beskytte miljøet, til opklaring af forbrydelser og i brygning af øl. Du kommer både til at arbejde teoretisk med eksisterende viden og undersøger de mange sammenhænge i laboratoriet i både simple og mere avancerede forsøg.

Bioteknologi findes på A-niveau i studieretning med matematik på A-niveau og fysik på B-niveau. Faget strækker sig dermed over alle tre år på gymnasiet. Vi træner de mange bioteknologi-emner med arbejdsopgaver, diskussioner på holdet og skriftlige afleveringsopgaver, sådan at du bliver godt rustet til eksamen i faget i 3.g.

Mulige emner i studieretningssamarbejde:

  • Stråling og mutationer
  • Sygdomme og epidemimodeller
  • Reaktionshastighed og differentialligninger