Tysk

I disse år spiller Tyskland en væsentlig rolle i Europa. Landet har en central position indenfor kultur, handel, videnskab, og ikke mindst politik. Vælger du tysk i gymnasiet, har du mulighed for et indgående kendskab det tyske samfund, og du bliver i stand til at kommunikere både mundtligt og skriftligt med ca. 100 millioner tysktalende mennesker. I fremtiden vil der være brug for mennesker med solid sproglig kompetence i tysk. I faget arbejder vi med at forstå tyskerne, deres identitet, og deres plads på den internationale scene.

Tyskundervisningen på Viby Gymnasium
Undervisningen tager udgangspunkt i den viden, som du har med fra folkeskolen. I lektionerne laver vi samtaleøvelser og speeddating om aktuelle emner. Vi kommunikerer også på tysk om litteratur, film, musik og samfundsforhold i Tyskland. Vi tager også gerne på kortere eller længere ture til Tyskland, ligesom vi har udveksling med A.P. Møller Gymnasiet i Slesvig.

Eksempler på emner, som vi arbejder med:

  • det delte Tyskland (BRD og DDR)
  • identitetsdannelse
  • kultursammenstød
  • tysk musik gennem tiderne
  • kriminalitet

 

I forlængelse af det mundtlige arbejder vi med skriftlige opgaver, der stiller krav til din kreativitet og din viden om grammatik og ordforråd.

B-niveau
Vi fokuserer særligt på det mundtlige og dets skriftlige arbejde. Forløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor der testes i nogle af de gennemgåede emner. Det er muligt at hæve til A-niveau som valgfag i 3g.

A-niveau (studieretningsfag)
Her lægger vi vægt på fordybelse i sproget. Dette gælder mundtligt og skriftligt. Vi arbejder desuden sammen med de andre studieretningsfag.