Talentudvikling

Inspiration, udfordring og socialt samvær

Vi har stort fokus på at give særligt motiverede og talentfulde elever mulighed for at videreudvikle deres talent – til gavn for dem selv, men også til gavn for skolen og det omgivende samfund. Derfor tilbyder Viby Gymnasium en række interessante og talentudviklende tilbud. Læs og se mere om ATU og Juniortalent i nedenstående.

Akademiet for Talentfulde Unge | Midt

Viby Gymnasium er hjemsted for Akademiet for Talentfulde Unge (ATU).

ATU er et akademisk talentudviklingsprogram for gymnasieelever fra STX, HTX, HHX og HF, som gerne vil lære mere i fællesskab med andre vidensentusiaster. 

I en almindelig gymnasieklasse sidder gennemsnitligt to elever, der har evne og lyst til at arbejde mere med deres akademiske interesser. Akademiet for Talentfulde Unge | Midt samler disse fagligt engagerede elever, og tilbyder dem muligheden for at blive dygtigere i et højt tempo.

Viby Gymnasium sender hvert år flere læringslystne og videbegærlige elever afsted til ATU. Se elevudtalelser her.

Læs mere om Akademiet for Talentfulde Unge | Midt her

Se video om HF- og gymnasieforløbene her:

Junior Talent

Viby Gymnasium er hjemsted for initiativet Junior Talent, som er et samarbejde mellem Viby Gymnasium og en lang række folkeskoler og grundskoler i Aarhus Syd.

En almindelig grundskoleklasse rummer elever med evner og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser, og formålet med initiativet er at give dem mulighed for nye, faglige udfordringer. 

Talentorienteret brobygning

Med Junior Talent vil vi inspirere og udfordre de mest engagerede og talentfulde grundskoleelever fagligt, udvikle og styrke deres akademiske potentiale samt forberede dem på valg af ungdomsuddannelse. 

Dermed tilbyder initiativet en anderledes, talentorienteret brobygning mellem grundskolen og gymnasiet, hvor eleverne kan udvikle deres interesser og talenter inden for både samfundsfaglige, humanistiske og naturvidenskabelige discipliner.

Læs mere om Junior Talent her

Se video om Junior Talent her:

Lokale talentaktiviteter

Hvert år tilbyder vi 5-6 lokale workshops for talenter ud fra faggruppernes og elevernes ønsker og ideer. Hver workshop gennemføres over 3-4 eftermiddage efter skoletid. Her kan du blive bedre til at regne avancerede matematikopgaver, at holde et forrygende mundtligt oplæg, at debattere samfundsvidenskab på engelsk eller at skrive noveller. 

Det er faglærerne, der indstiller elever til optagelse på de forskellige workshops.

På HF er der i samarbejde med tre øvrige HF-kurser i Aarhus arrangeret en særlig HF-dag med en række talentaktiviteter.

Viby Gymnasium er medlem af Danske Science Gymnasier

Konkurrencer

Skolen prioriterer højt at lade talentfulde elever deltage i nationale og internationale konkurrencer.  

Alle større faggrupper har hvert år elever, som deltager i konkurrencer. Det kan være masterclasses i matematik, en novellekonkurrence, samfundscup eller European Business Games.

Din faglærer vil orientere om konkurrencerne og hjælpe med tilmelding og træning. Skolen støtter deltagelse i konkurrencerne økonomisk.