Talentudvikling på Viby Gymnasium

Inspiration, udfordring og socialt samvær

Vi har stort fokus på at give særligt motiverede og talentfulde elever mulighed for at videreudvikle deres talent – til gavn for dem selv, men også til gavn for skolen og det omgivende samfund. Derfor tilbyder Viby Gymnasium en række interessante og talentudviklende tilbud.

Akademiet for Talentfulde Unge | Midt

Viby Gymnasium er hjemsted for Akademiet for Talentfulde Unge (ATU).

ATU er et akademisk talentudviklingsprogram for gymnasieelever fra STX, HTX og HHX, som gerne vil lære mere i fællesskab med andre vidensentusiaster. 

I en almindelig gymnasieklasse sidder gennemsnitligt to elever, der har evne og lyst til at arbejde mere med deres akademiske interesser. Akademiet for Talentfulde Unge | Midt samler disse fagligt engagerede elever, og tilbyder dem muligheden for at blive dygtigere i et højt tempo.

ATU-elever er tilknyttet forløbet i to år fra midten af 1.g til og med første semester af deres 3.g år.

Forløbet er møntet på at inspirere og udfordre eleverne fagligt samt på at forberede dem på en akademisk karriere. Undervejs oplever talenterne en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops inden for både samfunds-, human-, sundheds- og naturvidenskabelige fagområder. 

ATU | Midt har et løbende samarbejde med Aarhus Universitet, VIA University College, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt en række private virksomheder i Region Midtjylland, som har til formål hvert år at sammensætte et unikt talentprogram, der giver eleverne mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder.

Forløbets faglige bredde gør det muligt for ATU-eleverne at opdyrke nye faglige interesser eller at dykke dybere ned i relevante problematikker inden for deres eget særlige interesseområde.

Akademiet for Talentfulde Unge | Midt gør en dyd ud af at etablere sig som et tilbud om socialt samvær og sparring med ligesindede. Hvert år tilbydes talenterne at deltage på en uges intensiv akademisk camp i sommerferien, hvor faglige udfordringer udbydes under hyggelige forhold. 

Talenterne
ATU-elever er talenter, som er blevet valgt ud i 1.g. på baggrund af særligt lovende særlige evner, bred faglig dygtighed og ikke mindst overskud til at skulle yde en ekstra indsats. Eleverne følger deres normale gymnasieforløb sideløbende med de mange ATU-aktiviteter, og eleverne forventes derfor at besidde en god portion vedholdenhed og ikke mindst være motiverede for at bruge deres fritid på faglige udfordringer.

For at blive optaget på ATU skal eleverne i første omgang indstilles af rektor på deres respektive gymnasium, og herefter bliver de bedt om at skrive en personlig motiveret ansøgning til Akademiet for Talentfulde Unge | Midt. Efter gennemført forløb fejres talenterne til en ceremoni, hvor der overrækkes et diplom til alle ATU-elever.

Læs mere om Akademiet for Talentfulde Unge | Midt her

Se video fra Oxbridge Week her:

Viby Gymnasium sender hvert år flere læringslystne og videbegærlige elever afsted til ATU.

Viby Gymnasium sender hvert år flere læringslystne og videbegærlige elever afsted til ATU.

Junior Talent

Viby Gymnasium er hjemsted for initiativet Junior Talent, som er et samarbejde mellem Viby Gymnasium og en lang række folkeskoler og grundskoler i Aarhus Syd.

En almindelig grundskoleklasse rummer elever med evner og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser, og formålet med initiativet er at give dem mulighed for nye, faglige udfordringer. 

Talentorienteret brobygning

Med Junior Talent vil vi inspirere og udfordre de mest engagerede og talentfulde grundskoleelever fagligt, udvikle og styrke deres akademiske potentiale samt forberede dem på valg af ungdomsuddannelse. 

Dermed tilbyder initiativet en anderledes, talentorienteret brobygning mellem grundskolen og gymnasiet, hvor eleverne kan udvikle deres interesser og talenter inden for både samfundsfaglige, humanistiske og naturvidenskabelige discipliner.

Læs mere om Junior Talent her

Se video fra Oxbridge Week her

 

 

Lokale talentaktiviteter

Hvert år tilbyder vi 5-6 lokale workshops for talenter ud fra faggruppernes og elevernes ønsker og ideer. Hver workshop gennemføres over 3-4 eftermiddage efter skoletid. Her kan du blive bedre til at regne avancerede matematikopgaver, at holde et forrygende mundtligt oplæg, at debattere samfundsvidenskab på engelsk eller at skrive noveller. 

Det er faglærerne, der indstiller elever til optagelse på de forskellige workshops.

På HF er der i samarbejde med tre øvrige HF-kurser i Aarhus arrangeret en særlig HF-dag med en række talentaktiviteter.

Viby Gymnasium er medlem af Danske Science Gymnasier

Konkurrencer

Skolen prioriterer højt at lade talentfulde elever deltage i nationale og internationale konkurrencer.  

Alle større faggrupper har hvert år elever, som deltager i konkurrencer. Det kan være masterclasses i matematik, en novellekonkurrence, samfundscup eller European Business Games.

Din faglærer vil orientere om konkurrencerne og hjælpe med tilmelding og træning. Skolen støtter deltagelse i konkurrencerne økonomisk.