Psykologi

Hvorfor sanser, tænker, føler, lærer og handler mennesker, som de gør? Hvordan udvikler mennesker sig gennem livet?

Psykologi er videnskaben om menneskets mentale liv og adfærd.

Psykologiundervisningen giver indsigt i nyere undersøgelser og teorier inden for fire hovedområder: socialpsykologi, udviklingspsykologi, tænkning og læring samt personlighed og identitet. Vi arbejder med cases fra virkeligheden, herunder avisartikler, dokumentarudsendelser og små filmklip.

Inden for de psykologifaglige hovedområder arbejder vi for eksempel med emner som ondskab, opdragelse og familieliv, køn og kønsforskelle, barndommens betydning, grupper og roller, ungdom og identitet, tænkning og viden, læring og hukommelse.

På B-niveau er der yderligere mulighed for at fordybe sig, for eksempel i emner som psykiske lidelser og terapi, kulturpsykologi, sundhedspsykologi, evolutionspsykologi, stress og kriser samt forelskelse og kærlighed.

På både B- og C-niveau er vægten i undervisningen lagt på mundtlighed. På B-niveau er der endvidere en skriftlig dimension, idet der udarbejdes synopser og en større feltarbejdsopgave. I psykologiundervisningen træner vi desuden kompetencer som kritisk tænkning og metodebevidsthed og det, at kunne forholde sig til egen læreproces.