Oldtidskundskab

Hvor stammer demokratiet fra?
Hvorfor er der et sportsmærke, der hedder Nike?
Hvorfor ser Aarhus banegård ud, som den gør?

Disse spørgsmål og mange andre vil du få svar på i faget oldtidskundskab. I timerne læser vi tekster af berømte forfattere som Homer, Sofokles og Platon, der behandler store spørgsmål som skæbne, eksistens og menneskesyn. Vi dykker ned i tekster fra den græsk-romerske oldtid, som har præget litteratur, kunst, politik og filosofi siden antikken.

Oldtidskundskab hjælper dig til at forstå den vestlige kultur og den europæiske identitet. Faget gør dig klogere på din egen fortid og giver dig et mere nuanceret syn på nutiden og de almengyldige spørgsmål, som har optaget mennesket altid.

Oldtidskundskab er et obligatorisk fag på C-niveau og ligger i 2. eller 3.g.