NV - Naturviden-
skabeligt grundforløb

Undersøg verden og bliv klogere!

Det naturvidenskabelige grundforløb (NV) er en introduktion til tankegang og metoder i naturvidenskaben. Vi tager udgangspunkt i eksempler og aktuelle problemstillinger. Vi stiller spørgsmål, undrer os og laver mange eksperimenter.

Undervisningen ligger i starten af dit gymnasieforløb og består af to sammenhængende tværfaglige forløb, hvor fagene fysik, biologi og kemi indgår. Det første emne er en kriminalteknisk undersøgelse af sporerne i et mysterium. Det andet handler om mulighederne for liv på Mars.

I det naturvidenskabelige grundforløb udarbejdes løbende små faglige tekster, grafer og beskrivelser af forsøg, som samles og danner grundlag for en afsluttende mundtlig eksamen.