Matematik

Avanceret matematik indgår i alle mulige sammenhænge i et højteknologisk samfund. Eksempelvis i udviklingen af vindmøller, selvkørende biler, robotter, Google-Maps, fordeling af nødhjælp, omdeling af post, vejrudsigter, it-systemer, afprøvning af nye lægemidler, arkitektur med meget andet. Derfor kræver rigtig mange videregående uddannelser matematik på mindst B-niveau.

Mange af de videregående uddannelser stiller krav om, at deres elever har matematik på A- eller B-niveau. Det skyldes fagenes indhold, men også det, at evnen til abstrakt tænkning er en central del af moderne almen dannelse. 

Abstrakt tænkning er det, matematik handler om, og dette er også et godt værktøj til at håndtere en del af den kompleksitet, verden stiller os overfor.

Man kan have matematik på tre forskellige niveauer, som hver har deres særlige profil. Stort set alle på Viby Gymnasium har dog matematik på mindst B-niveau. Kun hvis du har en supersproglig studieretning, har du mulighed for at få matematik på C-niveau som er viden om basal matematik.

På B-niveau er fokus på den anvendelsesorienterede matematik ofte i samarbejde med studieretningsfagene, men der arbejdes også med den teoretiske forståelse af matematikken. Kort sagt er det her, du lærer at bruge matematikken. Faget afsluttes efter 2.g. 

A-niveau er et treårigt forløb og afsluttes derfor efter 3.g. Her er fokus på teorien bagved matematikken samtidig med, at faget selvfølgelig også anvendes på virkeligheden. Her lærer du ikke bare at kunne bruge matematik men går i dybden med, hvorfor matematikken fungerer, som den gør. 

Der er altså to dele af matematikken, den teoretiske del og den anvendelsesorienterede del. De to dele vægtes forskelligt på de forskellige niveauer.  

I anvendt matematik bruger vi matematikken på eksempler fra dagligdagen og sammen med både de naturvidenskabelige fag, musik og samfundsfag. Matematik er altså her også et redskabsfag, der skal hjælpe dig til at forstå det du arbejder med i de andre fag.

I den teoretiske del af matematisk argumenterer vi for de formler, vi bruger. Du kender sikkert arealformlen for en trekant T=½ h g. I gymnasiets matematikundervisning er det ikke altid nok at kunne anvende formlen, vi er også interesserede i at undersøge, hvordan formlen er fremkommet, og hvorfor den gælder. Vi fører derfor beviser vha. bogstavregning, og her skal der tænkes logisk og abstrakt. 

I matematik veksler vi mellem mange forskellige arbejdsformer. Du kommer både til at bruge IT og papir og blyant til løsning af problemerne. Nogle gange eksperimenter vi for at finde mønstre og systemer – det kunne f.eks. være at kigge på en masse trekanter og se om vi kan finde et mønster i deres areal i forhold til længden på deres højde og grundlinje. Andre gange arbejder vi med det generelle, f.eks. at vise at arealformlen gælder for alle trekanter. 

På Viby Gymnasium er der lektiecafé to eftermiddage om ugen til kl. 16.30. Her kommer rigtig mange elever i deres fritid for at arbejde med de daglige lektier og samtidig hygge sig med lidt kaffe og kage, og der er altid en matematiklærer til stede, når du får brug for ekstra hjælp.

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med ekstra store matematikudfordringer, kan du deltage i den årlige, landsdækkende “Georg Mohr”-konkurrence eller søge om deltagelse i vores Masterclass, hvor nogle af skolens dygtigste 3.g-elever får et par dage fri for at koncentrere sig om et spændende, men svært matematisk emne.