Historie

For at forstå verden i dag må vi kende noget til vores fortid. Hvor stammer vores tanker om demokrati og menneskerettigheder fra? Hvad vil det sige, at verden er blevet globaliseret? Hvorfor har vi en forholdsvis udbygget velfærdsstat i Danmark? Og hvilken betydning har det, at mange lande har været underlagt europæiske kolonimagter?

I historiefaget på STX beskæftiger vi os med Danmarks, Europas og verdens historie fra oldtiden frem til i dag. Vi arbejder med at skabe overblik og dykker ned i enkelte perioder og temaer, som vi går i dybden med.

Historie er dog ikke kun et fag i gymnasiet. Du møder historie både i spillefilm, TV-serier, computerspil, tegneserier, når du skal vide noget om din egen families historie og i mange andre sammenhænge.

Historiefaget i gymnasiet sætter dig i stand til at forholde dig til mange forskellige former for historiebrug. Du bliver samtidig i stand til at sætte de fortællinger, du møder, ind i en større sammenhæng og forholde dig metodisk-kritisk til dem.

I gymnasiet er historie et obligatorisk fag på A-niveau, som du skal have i tre år. Fordi timetallet er lidt mindre end andre fag på A-niveau, begynder historieundervisningen i 1.g dog først efter grundforløbet.

Historie spiller godt sammen med andre fag. For eksempel indgår det i 1.g i et flerfagligt forløb med fysik om den naturvidenskabelige revolution i renæssancen. I slutningen af 1.g skal der også udarbejdes en flerfaglig opgave (DHO) sammen med dansk. Mange vælger desuden at inddrage historie i SRP-projektet i 3.g.

Der er ikke enkeltfaglige, skriftlige afleveringer i historie, som afsluttes i 3.g med en mundtlig prøve med 90 minutters forberedelse.