HF+

HF+ er en ungdomsuddannelse, der giver dig chancen for at kombinere et liv med elitesport og en ungdomsuddannelse. På Viby Gymnasium er der tre muligheder for at kombinere sport med en ungdomsuddannelse.

Læs mere om bl.a. optagelse i ESAA hæftet 2021/22

Læs mere om bl.a. optagelse i ESAA hæftet 2021/22

HF+ er en linje for:

 • 3-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
 • 2-årigt HF for Team Danmark-godkendte elever
 • 2-årigt HF for ESAA-godkendte elever

Du kan optages både fra 9. og 10. klasse på HF+.

Viby Gymnasium udbyder to uddannelser – STX og HF. Vi har de sidste mange år haft en stærk idrætsprofil. Skolen er moderne og vi har gode idrætsfaciliteter.

Skolen har tre profilområder: åbenhed, sundhed og talent. HF+ er en del af vores talentudvikling. Vi vil med HF+ give dig muligheden for at forfølge drømmen om en elitesportskarriere samtidig med, at du kan tage en ungdomsuddannelse.

 Hvad vil HF+ kunne tilbyde:

 • En HF-uddannelse i et gymnasialt ungdomsmiljø
 • Individuel og fleksibel ordning (for både Team Danmark og ESAA-godkendte elever)
 • Nogle fag afvikles som turboforløb
 • Undervisningen er planlagt således, at man det første år for det meste
  kun møder 2-3 fag pr. dag
 • Intelligente lektier – en stor del af forberedelsen/lektierne foregår
  det første år i løbet af selve undervisningen
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med skolens
  Team Danmark/ESAA-koordinator

Form din egen uddannelse

Obligatoriske fag

Du kan selv være med til at udforme din uddannelse på HF+. 
De obligatoriske fag på HF+ er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kultur- og samfundsfagsgruppe
  (Historie B, Religion C og Samfundsfag C),
 • Naturvidenskabelig faggruppe
  (Biologi C, Kemi C og Geografi C)

-og et af følgende fag:

 • Idræt C
 • Billedkunst C
 • Mediefag C

Du kan læse mere om fagene her

Team Danmark- og ESAA-linjen

På både Team Danmark- og ESAA-linjen kan du vælge mellem to fagpakker: Samfundsfag B – Psykologi C eller Biologi B – Psykologi C.

Derudover skal du som valgfag vælge 1 af følgende fag:

 • Idræt B
 • Kemi B
 • Matematik B
 • Religion B
 • Tysk forts. B