HF-Uddannelsen

En HF-eksamen indeholder følgende obligatoriske fag, som alle skal have:

Dansk A
Engelsk B
Matematik C
Naturvidenskab 
(Biologi C, Kemi C og Geografi C)
Kulturfag (Historie B, Religion C og Samfundsfag C)

– samt et af følgende valgfag på C-niveau:

Idræt(C) / Mediefag (C) / Billedkunst (C)

Bogstavet efter faget angiver fagets faglige niveau.

Du kan læse mere om fagene her 

I HF på VIBY Gymnasium vil du også have undervisning sammen med elever fra STX på flere af skolens valghold. Vores lærere underviser på begge ungdomsuddannelser. Hos os er alle med i fællesskabet

Hvilke fagpakker kan jeg vælge?

På HF ønsker vi at forberede dig til en videregående uddannelse bedst muligt. Derfor har vi sammensat en række fagpakker med hver sit fokus.

Uanset hvilken pakke du vælger, vil du altid få en adgangsgivende HF-eksamen til alle de uddannelser, som en HF-eksamen giver adgang til. 


Du kan vælge blandt følgende pakker: 
(Bogstavet efter faget angiver fagets faglige niveau)

  • Biologi B – Psykologi C
  • Biologi B – Erhvervsøkonomi C
  • Samfundsfag B – Psykologi C
  • Samfundsfag B – Erhvervsøkonomi C
 

Hvilke valgfag kan jeg vælge imellem?

Udover valg af pakke skal du også i 2.HF vælge et af følgende fag på B-niveau.

Idræt
Matematik
Samfundsfag
Religion
Biologi
Kemi
Tysk fortsættersprog

Du kan læse mere om fagene her:

Fællesskab på skolen

På Viby Gymnasium vil du møde elever fra både HF og STX 

Det meste af din undervisning på skolen vil foregå i din egen klasse sammen med dine HF-kammerater, men du vil også have undervisning sammen med elever fra STX på flere af skolens valghold.

Vores lærere underviser på begge ungdomsuddannelser, og skolen bestræber sig på, at alle er med i fællesskabet. Du har således alle muligheder for at udvikle det, du er god til som en del af dette fællesskab.

Med en studentereksamen fra Viby HF får du et solidt fagligt fundament og et godt udgangspunkt for at vælge en videregående uddannelse.