Fysik

Fysik danner basis for forståelsen af alt i verden og universet, fra de mindste partikler til de største galaksehobe. Fagets tankegang bidrager desuden til en dybere forståelse af andre naturvidenskabelige fag. Derfor har alle fysik på mindst C-niveau.

Fysik C giver en grundlæggende viden om verden. Gennem arbejde med f.eks. bæredygtig energiforsyning bliver du rustet til at forstå omverdenen og træffe velbegrundede valg.

Fysik B giver en bred fysikfaglig forståelse. Du bliver mere fortrolig med at arbejde eksperimentelt og vil med garanti få ahaoplevelser, som vil pirre din nysgerrighed yderligere. Den faglige forståelse åbner desuden døre for en vifte af videregående naturvidenskabelige uddannelser.

Fysik A giver høj faglig forståelse og fordybelse. Du vil blandt andet blive bekendt med et højaktuelt emne fra den nyeste forskning og samtidig vil du blive udfordret af et højt fagligt niveau.

Samarbejde med andre fag:
I en studieretning med matematik vil det være oplagt at samarbejde om bevægelser f.eks. Felix Baumgartners udspring fra 39 kilometers højde eller rutsjebaneturen i Tivoli.

I en studeretning med bioteknologi vil det være oplagt at samarbejde om, hvordan ioniserende stråling påvirker levende celler og både kan dræbe og helbrede.

Fysik vil også kunne samarbejde med idræt om kræfter og muskler eller med historie om renæssancen og den naturvidenskabelige revolution.