Fakta

Forskellige fakta, som kan være rare at vide om Viby Gymnasium

Her har vi samlet en række informationer om skolen, der for dig som kommende/nuværende elev, forælder eller anden interessant er værd at kende til.

Skolens fastholdelsesstrategi
Det er vigtigt for os, at du som elev trives her på Viby Gymnasium. Derfor indgår studievejlederne i et tæt samarbejde med ledelsen og klasselærerne. Det sikrer, at alle elevers fravær og trivsel følges, og at vi hurtigt får iværksat passende tiltag med henblik på fastholdelse. Derudover gør klasselærerne i alle klasser et stort arbejde i forhold til klasserumskulturen.

Elevernes egenbetaling og introtur
Alle elever skal før studiestart indbetale et engangsbeløb til dækning af undervisningsmidler og introtur. Beløbet dækker introtur samt licenser for ordbøger, diverse programmer, fotokopier m.v. Beløbets størrelse er afhængig af, om din søn/datter skal på STX eller HF. Nye elever modtager i begyndelsen af juli måned et velkomstbrev, hvor det nøjagtige beløb er angivet.

Hvis uddannelsen afbrydes efter grundforløbet returneres beløbet ikke, idet skolen har afholdt udgifter til dette ved skolestart.

Opkrævningen sker i henholdt til lov nr. 575 af juni 2006. Alle betalinger, som f. eks. engangsbeløbet for undervisningsmidler, betaling for studieture og ekskursioner indbetales via Safeticket

Forsikringer
Som andre institutioner under den danske stat er Viby Gymnasium selvforsikrende. Det betyder, at vi ikke må tegne nogen form for forsikringer. Vi har dermed ingen forsikringer, der dækker eleverne. Du bør derfor som elev eller forælder selv tegne forsikringer, som dækker ansvar, ulykke og tyveri. 

Desuden skal du være opmærksom på, at du skal betale for en rejseforsikring til skolens rejseselskab i forbindelse med ture til udlandet.

Sociale klausuler
Viby Gymnasium har ultimo 2017 ansættelser svarende til 86,4 årsværk, og 2,4 af disse årsværk er ansættelser i henhold til bekendtgørelse om sociale klausuler. Konkret har skolen fire personer ansat i fleksjob.

Resultater og statistik
Undervisningsministeriet har et omfattende statistisk materiale om danske gymnasiale uddannelser. Her kan du blandt andet få grundige oplysninger om forhold som:

• Elevtal
• Karakterer
• Studieretninger og fag
• Overgang til videreuddannelse

Resultaterne for de enkelte gymnasier, herunder for Viby Gymnasium, er også en del af databasen. Se ministeriets database her.

Nøgletal fra Undervisningsministeriet:
Centrale tal om Viby Gymnasium: Statistik om Viby Gymnasium UVM

Samlet fravær for skoleåret 2018/19
Fysisk: 10,3 %
Skriftlig: 5,8 %