Fag og valgfag

På siden her kan du danne dig et overblik over vores fag og valgfag

Valgfag på Viby Gymnasium

A-niveau:

Engelsk
Tysk fortsætter
Fysik
Samfundsfag
Matematik

B-niveau:

Musik
Idræt

C-niveau:

Erhvervsøkonomi
Filosofi
Psykologi
Informatik

Naturvidenskabelige fag på B- niveau

Hvis du har en samfundsfaglig (dog ikke Samfundsfag A – IT A) eller kunstnerisk studieretning, skal du i 2.g vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau. 
Det naturvidenskabelige fag på B-niveau ligger i 3.g.

På Viby Gymnasium kan du vælge i mellem

Biologi 
Fysik 
Kemi 

2. fremmedsprog – Fransk, Spansk eller Tysk

Alle skal have et 2. fremmedsprog ud over engelsk. Du vælger selv, hvilket 2. fremmedsprog du ønsker. Dit valg skal du oplyse allerede, når du søger om optagelse på skolen.

På Viby Gymnasium kan du som 2. fremmedsprog vælge tysk. For at kunne vælge tysk, skal du dog have haft og afsluttet sproget i folkeskolen eller på efterskolen. Vælger du tysk, afslutter du sproget efter 2g (du kan dog vælge faget på A-niveau i 3g).

Hvis du gerne vil have et helt nyt sprog, har du også denne mulighed. På Viby Gymnasium kan du vælge ét af begyndersprogene fransk eller spansk. Begyndersprog har du alle 3 år.

Det kunstneriske fag på Viby Gymnasium

Du skal vælge ét af fagene: Musik, billedkunst, design og arkitektur eller mediefag.

Når du søger om optagelse, skal du vælge det fag, du ønsker.

Humanistiske fag

Samfunds
videnskabelige fag

Studieretnings-
fagene udgør sammen med dine valgfag og de obligatoriske fag dit studieretnings
forløb