Dansk

Formålet med danskfaget er at analysere et væld af tekster inden for litteratur, billedkunst og medier. Endvidere kommer du til at dykke ned i litteraturhistorien for herigennem at få en større forståelse af den kultur, du er en del af.

Dansk er et almendannende og studieforberedende fag, dvs. sige, at du lærer at forholde dig analytisk og kritisk til din omverden og styrke dine udtryksfærdigheder.

Du kommer til arbejde med sprog, medier og litteratur i forskellige afskygninger. Du lærer at udtrykke dig præcist og nuanceret og får mulighed for selv at producere tekster kreativt og innovativt. I det hele taget trænes din formidlingsevne, bl.a. igennem oplæg, taler og debatter. Hermed bliver du styrket i at deltage i de fællesskaber, der former verden.

I danskfaget kommer du til at forholde dig til forskellige medieformer, både de traditionelle, de moderne og de sociale medier f.eks. i form af blogs og tweets.

I løbet af de tre år kommer du til at læse et bredt udsnit af litteratur. Du kommer til at arbejde med alt fra runesten til poetry slams, og du stifter bekendtskab med nogle af de største danske kanonforfattere.

Hensigten med tekstlæsning er, at du lærer at analysere og forstå både nyere og ældre tekster og blive bevidst om den litteratur- og kulturhistoriske arv, som du selv er en del af og fortsat er med til at udvikle.

Grundlaget for danskfaget i gymnasiet er altså fordybelse, produktion og refleksion.