Billedkunst

Sans for rum, form og farve?

Billedkunst er et kunstnerisk fag for dig, som er vild med at udtrykke dig visuelt. Faget har fokus på f.eks. arkitektur, skulptur og billeder af alle slags. Du skal også arbejde med analyse og kunsthistorie.

Vi holder en kunstnerisk dag i grundforløbet, hvor vi arbejder tematisk med faget i samarbejde med de andre kunstneriske fag. I år var fællestemaet: “Plastic Fantastic”, hvor billedkunst lavede skulpturer i forskellige plasticmaterialer. Dagen blev afsluttet med en fælles fernisering af skulpturerne og præsentationer af film og musik.

Du kan vælge faget på to forskellige niveauer på Viby Gymnasium:

C-niveau er et 1-årigt forløb, hvor du lærer grundlæggende analyse af både egne og andres værker. Du lærer også noget om de vigtigste kunsthistoriske perioder og alt dette bliver bundet sammen af det praktiske arbejde. Du skal arbejde både med tegning, maleri, skulptur, arkitektur og installation. Året afsluttes med et eksamensprojekt, der er en del af den mundtlige eksamen.

B-niveau er et 2-årigt forløb, hvor du hæver dit C-niveau til B. Her er der tid og plads til at fordybe sig i faget – både i det praktiske og det teoretiske arbejde. Et særligt fokuspunkt er arbejdet med at kuratere og udvælge værker til en udstilling. Året afsluttes med et længerevarende eksamensprojekt, der fører frem mod eksamen.