Bestyrelsens medlemmer og opgaver

Overordnet ledelse

Bestyrelsen med ti medlemmer er skolens højeste instans.

Dens opgaver er bl.a. overordnet ledelse af den selvejende institution, herunder fastlæggelse af institutionens målsætning og strategifastlæggelse af institutionens løn- og personalepolitik. 

Bestyrelsen står også for ansættelse og afskedigelse af rektor, udpegning af revisor og tager stilling til institutionens organisation, såsom kvalitetssikring, regnskabsfunktion, intern kontrol, it-organisation og budgettering.

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Undervisningsministeriet for institutionens drift, herunder for forvaltningen af det statslige tilskud.

Bestyrelsen ved Viby Gymnasium

Jørgen Lang (formand). Udpeget af Erhverv Aarhus

Anne Lund (næstformand). Udpeget af Aarhus Kommune

Peter Munk Christiansen. Udpeget af Aarhus Universitet)

Jonna Frølich. Udpeget af VIA University College

Jette Bjørn Hansen. Udpeget af skolelederforeningen Aarhus

Flemming Knudsen. Udpeget af Region Midtjylland

Kristine Birgitte Rasmussen. Udpeget af medarbejderne

Morten Søding Sørensen. Udpeget af medarbejderne

Anna Vinther Nielsen. Udpeget af eleverne

Metteline Skov. Udpeget af eleverne